Thuisadministratie Westelijke Mijnstreek: hulp bij uw financiële huishouding

Door omstandigheden kunnen de rekeningen en formulieren zich bij u opstapelen. Dat levert soms een schoenendoos of tas op, vol ongeopende rekeningen, bankafschriften een mogelijk schulden die helemaal niet nodig zijn. Bij sommigen is het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven volledig zoek.

Wat is thuisadministratie?
Nogal wat mensen hebben moeite met hun financiële huishouding en geen familie of kennis die hen daarbij kan helpen.

Ben u zo iemand?
Dan kan een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie u een steuntje in de rug geven. Zo kunt u uw administratie weer op orde brengen en houden. Zo kunt u schulden voorkomen of afbouwen. Hulp bij aanvraag bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag, eventueel kwijtschelding van belastingen en inzicht in uw budget geven, dat hoort bij onze aanpak.

Wat bieden we?
Een goed getrainde vrijwilliger, met een grote organisatie achter zich, gaat u helpen om uzelf te helpen. Wij zijn dus geen “goedkoop”boekhoudkantoor, die uw administratie gaat overnemen.
We zijn er om u de regie weer in handen te geven.

Wat vragen we van u?
Aan Humanitas Thuisadministratie zijn geen kosten verbonden. Het enige wat we van u vragen is inzet en motivatie. We gaan ervan uit dat u zich houdt aan de afspraken.

Hoe lang wordt u ondersteund?
De vrijwilliger komt een keer per week of twee weken bij u thuis. Afhankelijk van de behoefte duurt dat enkele maanden tot maximaal een jaar.

Wie komt u helpen?
De hulpverlening begint met een kennismakingsgesprek met de coördinator van Humanitas Thuisadministratie. Deze bekijkt wat er voor u nodig is en wie dit het beste voor u uit kan voeren. U mag dan van onze vrijwilligers verwachten dat zij:
* betrouwbaar zijn en levenservaring hebben;
* geduldig en enthousiast zijn;
* discreet met vertrouwelijke zaken omgaan;
* regelmatig beschikbaar zijn;
* in overleg met u afspraken maken.

Hoe aanmelden voor de ondersteuning?
Als u in de gemeentes van de Westelijke Mijnstreek woont , kunt u zicht aanmelden bij de coördinatoren van Humanitas Thuisadministratie.

Via website: www.humanitas-talimburg.nl
Per email: humanitas.tawm@gmail.com
Telefonisch met één van de drie coördinatoren:
* Leontien Teuwsen: 06 57 12 04 08;
* Servi Janssen: 06 36 00 54 84;
* Piet Korving: 06 21 24 26 57.
Via een privébericht op onze facebook pagina: www.facebook.com/humanitas.tawm