Een gezond, gelukkig, liefdevol, maar ook succesvol 2016 toegewenst!!

Het bestuur van Stichting Wijkplatform Vrangendael wenst u - alle wijkbewoners, onze stadsdeelbestuurder en wethouder Astrid Verblakt-Schmeits, wethouders Ruud Guyt, Leon Geilen en Noël Lebens, stadsdeelmanager May Jung, wijkcoördinator François Mostard en overige leden van de gemeente Sittard-Geleen, onze vaste vrijwilligers Jos Dols en Marij van der Leek, beheerder Jos Limpens en bestuur van 'De Oase', Politie, met name onze wijkagent Osman Kabakçi, ZO Wonen, Partners in Welzijn, met name Mathilde Reijnders en Gertie de Klein, de Sportstichting, vrijwilligers van 'Het Kruispunt', met name Mia Cleef en Wilma Moelker en alle andere instanties die samen met ons afgelopen jaar de schouders hebben gezet onder een prettiger en leefbaarder Vrangendael - een gezond, gelukkig, liefdevol, maar ook succesvol 2016 toe!!

Natuurlijk willen we langs deze weg wederom iedereen bedanken voor de geweldige samenwerking in onze wijk.

We vertrouwen erop dat we de prettige samenwerking met iedereen ook in 2016 weer voort kunnen zetten en hopen ook dit jaar weer samen met m.n. u als bewoners veel te kunnen betekenen voor onze wijk.

Natuurlijk zijn u, uw ideeën, uw mening en uw signaal naar ons hierbij onontbeerlijk!!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael,

Hugo, Wil, Jolanda, Marianne, Hayat, Dion, Theo en Marielle