Inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg: 13/14 en 20/21 februari a.s.

In de twee eerste weekenden - 13/14 februari a.s. en 20/21 februari a.s. - van de veertigdagentijd organiseert de Stuurgroep Diaconie Parochie Christus' Hemelvaart – H.Joseph weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg. Door de vroege Pasen is het deze keer tamelijk kort na de actie in december 2015, maar wij hopen toch dat u uw hart laat spreken en een royale bijdrage zult leveren. Het is een voortdurende strijd van de voedselbank om voldoende producten binnen te krijgen, want week in week uit moeten er in Zuid-Limburg 500 voedselpakketten gevuld worden. Het aantal mensen dat geen andere keuze heeft dan hiervan gebruik te maken is namelijk niet kleiner geworden en er is nog altijd een behoorlijke wachtlijst van mensen die (nog) niet geholpen kunnen worden. Uw hulp kan er toe bijdragen dat de wachtlijst korter wordt.

De voedselbank heeft vooral behoefte aan:
* conserven in glas of blik;
* broodbeleg zoals pindakaas, jam, hagelslag;
* rijst, spaghetti, macaroni e.d;
* koffie en thee.

Kerkgangers kunnen hun gaven voor en na de eucharistieviering op zaterdag en zondag in de kerk op de bekende grote tafel deponeren. Geld mag ook, maar dan graag in de collectebus.

Er kan ook gedoneerd worden in Het Kruispunt, Burg. Schrijenstraat 2, tijdens de openingsuren op dinsdag 16 en 23 februari a.s. van 10u tot 12u en op woensdag 17 februari a.s. van 14u tot 16u.

Ook in het wijksteunpunt De Oase kunt u uw evt. bijdrage kwijt en wel tijdens de openingsuren op dinsdag 16 en 23 februari a.s tussen 14u en 16u.

Namens de klanten van de voedselbank alvast hartelijke bedankt!!