Weer geslaagde actie voor de voedselbank

Ondanks de publiciteit over bestuurlijke perikelen bij de Voedselbank Limburg–Zuid heeft u zich toch weer van uw beste zijde laten zien. De tafel in de kerk was helemaal vol met verschillende houdbare producten en in de collectebus zat een bedrag van € 330,-. Ook in Het Kruispunt werden producten afgegeven. Een resultaat dat er zijn mag. Dankzij uw hulp kunnen weer heel wat voedselpakketten gevuld worden en kan de wachtlijst mogelijk wat korter worden.

Voor de zomervakantie organiseren wij weer een volgende inzamelingsactie. We hopen ook dan weer op uw gulle gift te mogen rekenen.

Namens de mensen die zonder de voedselpakketten niet genoeg te eten zouden krijgen, héél hartelijk dank.

Stuurgroep Diaconie