Doorkijk: het nieuwe wijkblad voor Sittard-Oost

Binnen het Kernteam Burgerkracht Sittard-Oost is ook de werkgroep ‘Wijkblad’ druk bezig om vorm en invulling te geven aan een nieuw wijkblad voor Sittard-Oost, genaamd:

Zo bereiken we niet alleen de afzonderlijke bewoners in onze eigen wijken, maar kunt u tevens lezen wat er in de naburige wijken reilt en zeilt en dus binnen heel Sittard-Oost. U wordt dan nog breder geïnformeerd over het wel en wee in ons stadsdeel. Alhoewel elk wijkplatform haar eigen logo houdt, zal in het nieuwe wijkblad voor Sittard-Oost aan de kleur van de kop van een artikel te zien zijn op welke wijk het betrekking heeft. De naam DOORKIJK is afkomstig van Jan Knarren, één van de leden van de werkgroep ‘Wijkblad’. Dank je wel, Jan!! Het logo en de ideeën omtrent de kleuren zijn bedacht door Ontwerpbureau Branse, m.n. het team van Remco Branse. Super gedaan, hoor!! Ook jullie heel hartelijk dank hiervoor!! We houden u op de hoogte over de voortgang.

Afhankelijk van deze eerste editie van komen verdere edities van de flyer van wijkplatform Vrangendael te vervallen.
Huidige, maar ook nieuwe adverteerders worden door de werkgroepleden afzonderlijk benaderd omtrent de mogelijkheden in de .

Heb je leuke ideeën of wil je meehelpen? Laat het dan even weten via tel. nr. 06 54 67 28 70 of stuur een mail naar burgerkrachtsittardoost@gmail.com. Je bent van harte welkom!!

Inmiddels heeft de redactie ook haar eigen mailadres: redactieDSO@gmail.com.
Website: www.doorkijk-sittard-oost.nl
Facebook: www.facebook.com/doorkijk.sittard.oost/