Status werkgroep DaCapo-college

De werkgroep ‘DaCapo-college’ heeft de plannen voor de herinrichting gereed en wacht op communicatie vanuit onze gemeente.
Hiervoor is niet alleen in juli 2015, maar ook nog enkele weken geleden wederom een brief door het wpV-bestuur samen met de werkgroep naar Burgemeester & Wethouders gestuurd. Alhoewel blijkbaar de middelen voor de vervolgfase (sloop en basisinrichting) gereserveerd zijn (raadsbesluit van 10/12 november 2015), heeft de Raad ‘een opbrengstpotentie gekoppeld aan deze locatie’. Dat betekent dat de kosten voor sloop en herinrichting teruggezien/-verdiend dienen te worden. De gemeente denkt hierbij aan woningbouw waarbij ook wordt gekeken naar een stuk groen eromheen.

Dit verandert de reeds uitgewerkte plannen van de werkgroep - die overigens in nauw overleg met de gemeente zijn opgesteld en afgestemd - aanzienlijk. De vraag rijst in hoeverre deze reeds door de werkgroep uitgewerkte plannen gaan passen in de nieuwe plannen van de gemeente. De werkgroep alsmede het wpV-bestuur zal zich blijven inzetten voor de realisatie van de reeds opgestelde plannen en een werkbaar compromis proberen te vinden die de leefbaarheid in onze wijk ten goede komt.
Naar verwachting zullen de sloopwerkzaamheden in het 2e kwartaal van dit jaar (2016) starten.

Tijdens een recent overleg met de gemeente en het wpV–bestuur is afgesproken dat er vóór ‘t einde van deze maand door de gemeente antwoord wordt gegeven op de reeds eerdergestelde vragen. Ook wist men te vertellen dat de sloop (het neerhalen) vóór de zomervakantie wordt voltooid, waarbij er wel duidelijk werd vermeld dat dan zeker nog niet alle sloopafval van het terrein verwijderd zal zijn.

Het Hart van Vrangendael: een park, groene oase van rust dat de vier straten aan elkaar verbindt, waar buurtbewoners samen aan de slag kunnen en niet alleen figuurlijk, maar zeker ook letterlijk de vruchten van kunnen plukken.