Definitief nieuwe wpV-secretaris Theo Olislagers

Per 24 mei 2016 heeft Theo aangegeven het secretariaat van het wijkplatform definitief voor zijn rekening te willen nemen.

Unaniem werd besloten dat hij per deze datum aspirant-secretaris áf is!

We zijn heel erg blij met zijn definitieve toezegging en heten hem nogmaals van harte welkom in ons team!!