Persbericht Gemeente Sittard-Geleen: School Broeksittarderweg tegen de vlakte

Sittard-Geleen, 3 juni 2016 – De voormalige DaCapo-school aan de Broeksittarderweg wordt gesloopt. Vanaf woensdag 8 juni begint het bedrijf HP Demorec met de werkzaamheden. De bedoeling is dat de sloop binnen vier maanden is voltooid.

De voormalige DaCapo-school aan de Broeksittarderweg staat al geruime tijd leeg. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft via de vaststelling van de begroting 2016 drie ton beschikbaar gesteld voor de sloop. ,,We willen het gebouw slopen om verloedering en verval te voorkomen, ”zegt wethouder Pieter Meekels (vastgoed). ,,De bedoeling is dat er op termijn, denk aan acht, negen jaar, iets nieuws komt op de plaats waar nu de schoolgebouwen staan. Het gemeentelijk streven is om er woningen te laten bouwen. In afwachting daarvan wordt, samen met buurtbewoners een tijdelijk herinrichtingsplan gemaakt.”

De sloop start met het verwijderen van asbest. Daarna worden de gebouwen gereedgemaakt om af te breken. De machinale sloop begint vlak voor de bouwvakvakantie. De afvoer van materialen vindt plaats via de Broeksittarderweg. Alle gebouwen die op het blok Broeksittarderweg /Burg. Gijzelsstraat /Vrangendael /Burg. Arnoldtsstraat staan worden afgebroken, behalve het gebouw van Tafeltennisvereniging Sittard. Dat blijft behouden. Ook het overgrote deel van de bomen blijft staan. Slechts enkele bomen zullen in verband met de sloop moeten worden gekapt.

Het wijkplatform Vrangendael is bezig met het maken van een tijdelijk herinrichtingsplan, waarbij voor de gemeente het uitgangspunt is dat er een ‘sociaal en gebruiksveilig’ (gras, paden verlichting) gebied komt.
_________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maarten de Kever, bestuursondersteuner 06 22 98 98 64.
U kunt ook bellen met de perstelefoon 06 54 79 43 64 of mailen naar pers@sittard-geleen.nl

Dit bericht kunt u ook vinden op www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Perscentrum