Uitnodiging vierde bijeenkomst Burgerkracht Sittard-Oost, dd. woensdag 22 juni 2016

Sinds geruime tijd is Burgerkracht Sittard-Oost in ons stadsdeel aan de weg aan het timmeren. Op woensdag 22 juni 2016 is er een vierde bijeenkomst ‘Burgerkracht in een prachtwijk’ om iedereen te informeren over welke initiatieven plaatsvinden in onze wijken, maar ook om samen vooruit te blikken en te kijken waar nog kansen en mogelijkheden liggen in Sittard-Oost.
We hebben niet alleen onze stadsdeelwethouder Astrid Verblakt uitgenodigd, maar ook wethouder Leon Geilen aangezien het zijn portefeuille Burgerparticipatie betreft.

We zullen een korte terugblik geven over waar we staan en wat we tot nu toe samen hebben bereikt. Daarnaast willen we samen met jullie als wijkbewoners, verenigingsleden, ondernemers, wijkplatformleden, gemeente en ketenpartners in onze wijk nieuwe ideeën opdoen. Vervolgens willen we een start maken met het vormen van een groepje geïnteresseerden rondom een idee om dit ook echt uitgevoerd te krijgen.

We starten om 19.30u.

Aanmelden
Uiterlijk maandag 20 juni 2016 via e-mailadres burgerkrachtsittardoost@gmail.com even laten weten met hoeveel personen men aanwezig zal zijn. Dit i.v.m. een stuk Limburgse vlaai, koffie en thee.

Locatie
Wijksteunpunt De Oase, Bachstraat 51 in Vrangendael.

Tot woensdag 22 juni 2016 om 19u30 in De Oase. U komt toch ook!?

Met vriendelijke groet, namens het Kernteam,

Frans Knoops, Pieter Kerremans, Roel van der Linden en Marielle Smit-Hübecker
Website: www.burgerkrachtsittardoost.nl