Actie voor de voedselbank wederom een groot succes!!

Dank zij de bijdrage van veel parochianen en wijkbewoners is de inzamelingsactie voor de voedselbank die in de weekenden van 16/17 en 23/24 juli 2016 werd gehouden een groot succes geworden. Niet alleen achter in de kerk, maar ook in Het Kruispunt en in het Wijksteunpunt De Oase werden heel wat blikken, potten en pakken met lang houdbare levensmiddelen aangeleverd. Mede door enkele zeer gulle gevers werd een bedrag van € 865,80 in de bus gedeponeerd, waarmee zoals gebruikelijk producten werden ingekocht bij de Plus-supermarkt, die net als vorige keren 10% extra levensmiddelen daaraan toevoegde.

Wellicht is het goed om te laten weten dat we blijven inzamelen voor de Voedselbank Zuid-Limburg, omdat de Engele van Zitterd-Gelaen alleen mensen helpen die op de wachtlijst staan van die voedselbank en als die onvoldoende pakketten kan samenstellen, komen er meer mensen aankloppen bij de Engele. Overigens hebben we voor die organisatie tijdens het diaconieweekend in november 2015 een deurcollecte gehouden, die ruim € 600,-heeft opgebracht.

Alle gevers opnieuw onze hartelijke dank voor uw bijdragen, namens de klanten van de voedstelbank.

Stuurgroep Diaconie