Werkzaamheden Kruising Wehrerweg-Bachstraat

Aanstaande maandag, 17 oktober 2016, wordt gestart met fase 3 van de werkzaamheden voor het project ‘Reconstructie Wehrerweg–Bachstraat en asfaltonderhoud rotondes’. Dit is de laatste fase van het project dat verdeeld is in drie fases in totaliteit:
1. Rotonde Winston Churchilllaan-Hemelsley
2. Rotonde Romeinenstraat-Wehrerweg
3. Kruising Bachstraat-Wehrerweg

Informatie m.b.t. fase 3: kruising Bachstraat-Wehrerweg
De werkzaamheden aan de kruising Wehrerweg-Bachstraat duren 3 weken.

Omleiding en afsluiting
De kruising wordt tijdens de werkzaamheden open gehouden voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer dat over het kruispunt rijdt, wordt geregeld door verkeerslichten. Dit kan gepaard gaan met vertragingen.
Om de drukte op het kruispunt zo veel mogelijk te beperken, stellen wij een omleidingsroute in voor doorgaand verkeer van en naar Duitsland. De omleiding loopt via Tüddern (Tudderenderweg – Sittarderstraβe – K1).

Planning
De planning van de werkzaamheden aan de kruising Bachstraat ziet er als volgt uit:
- maandag 17 oktober – vrijdag 28 oktober: werkzaamheden aan de noordzijde van de kruising. Mogelijk vertraging;
- maandag 28 oktober – vrijdag 4 november: werkzaamheden aan de zuidzijde van de kruising. Mogelijk vertraging;
- zaterdag 5 november: Aanbrengen asfalt en markeringen op de kruising. Kruising geheel afgesloten.

Bereikbaarheid tijdens afsluiting
Op zaterdag 5 november is de kruising afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden. Op de onderstaande afbeelding vindt u de omleidingsroute.

Busdiensten
Tijdens de werkzaamheden komen de haltes voor de buslijnen 13 en 14 nabij de rotonde Wehrerweg-Romeinenstraat te vervallen. Tijdens de afsluiting op van de kruising op 5 november, komt de halte bij de Selfkantstraat ook te vervallen. De bus zal dan keren op de rotonde Winston Churchillaan–Hemelsley.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie dan kunt u terecht bij de uitvoerder van BAM Infra, de heer R. Hyndycz, bereikbaar onder nummer 06 23 01 19 24 (8.00u-16.00u).
Met vragen over de omgeving en verkeersmaatregelen kunt u terecht bij M. Beks, bereikbaar onder nummer 06 23 01 19 20 of per e-mail: maarten.beks@bam.nl.
Tijdens de afsluiting op 5 november zijn beide nummers bereikbaar.