Aankomst en start mobiele puinbreker bij voormalig DaCapo-college

Vanaf maandag 1 november a.s. gaat de firma HP Demorec verder met het breken van het steenachtig materiaal tot menggranulaat. In eerste instantie zal in deze week de mobiele puinbreker worden aangevoerd.

Op initiatief van wijkplatform Vrangendael is samen met actieve en betrokken wijkbewoners een werkgroep gevormd die - na veelvuldig overleg met de verantwoordelijken bij onze gemeente - een nieuw inrichtingsplan heeft opgesteld. De invulling van het vrijgekomen terrein doet de wensen van zowel wijkbewoners als gemeente in voldoende mate recht.

Vanaf de komst van de mobiele puinbreker zal het ca. 10 werkdagen duren voordat het puin gebroken is en afgevoerd. Hierna zal het terrein verder wordt aangevuld en ingezaaid. Het gebroken materiaal zal via de Broeksittarderweg naar de President Kennedysingel worden afgevoerd.

Klik hier om het de brief te openen die onlangs bij de omwonenden is bezorgd.

Verspreidingsgebied:
* Charles Vosstraat 1-37 en 2-44;
* Vrangendael 61-77 en 49-59 en 34-44 en 62-84;
* Jozef Postmesstraat 1-25 en 2-18;
* Henri Jonasstraat 1-35 en 2-36;
* Alex Schaepkensstraat 2-12 en 1-9;
* Broeksittarderweg 98-150 en 109-117;
* Burg. Gijzelsstraat 2-14 en 9-19;
* Burg. Schmitzstraat 1-11 en 4-12;
* Burg. Arnoldtsstraat 20-36 en 7-13;
* Burg. Lunenschloszstraat 1-11 en 2-12.

Bron: project manager John Janssens