Een gezond, gelukkig, maar ook een fantastisch en mooi 2017 toegewenst!!

Het bestuur van Stichting Wijkplatform Vrangendael wenst u - alle wijkbewoners, onze stadsdeelbestuurder, stadsdeelwethouder en overige wethouders, stadsdeelmanager, wijkcoördinator, project manager en overige leden van de gemeente Sittard-Geleen, onze vaste vrijwilligers, beheerder en bestuur van 'De Oase', Politie, ZoWonen, Partners in Welzijn, de Sportstichting, vrijwilligers van 'Het Kruispunt' en alle andere instanties die samen met ons afgelopen jaar de schouders hebben gezet onder een prettiger en leefbaarder Vrangendael - een gezond, gelukkig, voorspoedig en mooi 2017 toe!!

Natuurlijk willen we langs deze weg weer iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in onze wijk.

We vertrouwen erop dat we de prettige samenwerking met iedereen ook in 2017 weer voort kunnen zetten en hopen ook dit jaar weer samen met m.n. u als bewoners veel te kunnen betekenen voor onze wijk.

Natuurlijk zijn u, uw ideeën, uw mening en uw signaal naar ons hierbij onontbeerlijk!!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael,

Theo, Hugo, Wil, Jolanda, Marianne en Marielle