Inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg op 4/5 maart en 11/12 maart a.s.

In de twee eerste weekenden, zaterdag/zondag 4/5 maart en zaterdag/zondag 11/12 maart van de vastentijd organiseren wij weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg. In de pers hebt u ongetwijfeld kunnen lezen en zien dat het goed gaat met Nederland, maar dat de mensen aan de onderkant van de samenleving daar niets van merken. In tegendeel: het aantal huishoudens dat aangewezen is op de hulp van de voedselbank neemt nog toe. Laat uw hart spreken en lever een gulle bijdrage met levensmiddelen of geld. Het is een zorg van de voedselbank om voldoende producten binnen te krijgen, want week-in-week-uit moeten er in Zuid-Limburg 600 voedselpakketten gevuld worden en er is nog altijd een wachtlijst van mensen die (nog) niet geholpen kunnen worden. Uw hulp kan er toe bijdragen dat de wachtlijst korter wordt.

De voedselbank kan alle lang houdbare levensmiddelen gebruiken. Kerkgangers kunnen hun gaven voor en na de eucharistieviering op zaterdag en zondag in de kerk op de bekende grote tafel deponeren. Geld mag ook, maar dan graag in de collectebus.

Er kan ook gedoneerd worden in Het Kruispunt, Burg. Schrijenstraat 2, tijdens de openingsuren op dinsdag 7 en 14 maart (van 10 tot 12u) en op woensdag 8 maart (van 14 tot 16u).

Ook in het Wijksteunpunt De Oase kunt u uw evt. bijdrage kwijt en wel tijdens de openingsuren op dinsdag 7 en 14 maart, (tussen 14 en 16u).

Namens de klanten van de voedselbank alvast hartelijke bedankt.

Stuurgroep Diaconie