Plannen voormalige DaCapo-terrein gepresenteerd tijdens wijkoverleg: dinsdag 28 maart 2017

Sinds bekend werd dat het voormalige DaCapo-gebouw gesloopt zou worden (medio 2014), is er een werkgroep ontstaan, bestaande uit betrokken, geïnteresseerde, maar vooral actieve bewoners, die zich hebben gebogen over de wensen vanuit de wijk en met name de direct-aanwonende bewoners. Ook een aantal bestuursleden van wijkplatform Vrangendael maken deel uit van de werkgroep. De wensen en vervolgens de plannen zijn op regelmatige basis besproken met de verantwoordelijke personen binnen onze gemeente.

Aangezien de sloop inmiddels voltooid is en het terrein even de tijd nodig heeft de omwoelde grond te laten inklinken, vinden we het tijd u verder te informeren over de plannen. Aangezien de plannen nu concreter zijn, staat het komende wijkoverleg deze keer dan ook in het teken van de toekomstige inrichting van het voormalige DaCapoterrein. Alle direct-omwonenden aan het trerrein hebben rond 22 maart jl. een brief van het wijkplatform i.s.m. de werkgroep ontvangen.

Pascal Jongen – lid van de werkgroep DaCapo, maar ook één van de direct-omwonenden – presenteert deze plannen tijdens het komende wijkoverleg van wijkplatform Vrangendael, waar ook gelegenheid is tot het stellen van vragen hieromtrent.
Het wijkoverleg vindt plaats op dinsdag 28 maart a.s. en start om 19u30, maar vanaf 19u is het weer mogelijk informeel met het bestuur te praten en bijvoorbeeld uw aandachtspunten m.b.t. de wijk Vrangendael kenbaar te maken. Locatie is zoals altijd De Oase in de Bachstraat.

U bent bij dezen van harte uitgenodigd! Tot dinsdag 28 maart a.s. om 19u30 in De Oase!

Heeft u interesse – na de aanleg van het Hart van Vrangendael – ons mee te willen helpen bij beperkte snoeiactiviteiten van de geplante struiken en bomen (gras en hagen neemt de gemeente voor haar rekening), dan kunt u een e-mail sturen naar onze secretaris Theo Olislagers, e-mail wijkplatformvrangendael@gmail.com, telefonisch contact opnemen met Marielle Smit, gsm 06 54 67 28 70 of dit kenbaar maken bij Wil Smeets en binnenlopen in zijn kapsalon Wil Smeets, Broeksittarderweg 116.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep DaCapo i.s.m. stichting Wijkplatform Vrangendael:
Hugo Bartsch, Fiet van Breda, Nol van Breda, Rik Chiaradia, Jos Dols, Wim Elschott, Jolanda Guyt, Lenie Hols, Pascal Jongen, Wil Smeets, Loe Spee en Marielle Smit

Later toegevoegd de link naar de presentatie: klik hier om de presentatie van de plannen rondom het DaCapoterrein te openen.