Gemeente Sittard-Geleen stopt per direct onderhandelingen met projectontwikkelaar Molenparc B.V.

Op woensdag 21 juli j.l. heeft Wijkplatform Vrangendael een afschrift ontvangen van de brief die het college van B&W aan Molenparc BV heeft gestuurd. In deze brief wordt verwezen naar een tiental brieven die over en weer door Molenparc BV en de gemeente zijn verzonden (aug. 2009 t/m juni 2010). Deze brieven betroffen het contractueel kunnen aantonen van draagvlak bij de drie betrokken woningcorporaties (Wonen Heuvelsteden, Woonpunt en ZO Wonen) voor de ontwikkelplannen Molenbeek Centrum/Vrangendael.

Omdat Molenparc BV volgens B&W dit draagvlak niet heeft kunnen aantonen, heeft de gemeente zelf de woningcorporaties benaderd. De drie woningcorporaties hebben de gemeente geïnformeerd dat zij de plannen niet ondersteunen.

B&W heeft vervolgens besloten om de onderhandelingen tot een exploitatieovereenkomst te beëindigen, omdat zonder draagvlak van de woningcorporaties de plannen niet economisch uitvoerbaar zijn. De gemeente heeft de toezegging gedaan ons over de verdere ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Hiermee is na een lange periode de patstelling doorbroken. Wat rest is grote onzekerheid over wat er nu verder gebeurt! Zal de Plus Supermarkt - eigenaar van het leegstaande pand - besluiten het winkelcentrum toch te slopen ondanks de onzekerheid in Stadbroek? Of blijft ook Vrangendael afhankelijk van de ontwikkelingen in Molenbeek-Stadbroek?

Wijkplatform Vrangendael blijft oproepen tot snelle sloop van het leegstaande winkelcentrum en egalisering van het terrein!

Hopelijk worden na de zomer daadkrachtig nieuwe alternatieven verkend en keuzes gemaakt die tot sloop van het leegstaande winkelcentrum leiden.

Gepubliceerde gerelateerde artikelen:
* Stekker uit plan Molenbeek
* Centrumplan Molenbeek Stadbroek ontploft en Grote schokreactie in onzeker Stadbroek