Wethouder Meekels brengt werkbezoek op woensdag 24 mei a.s. aan toekomstige 'Hart van Vrangendael' (voormalige DaCapo-terrein)

Op woensdag 24 mei a.s. brengt wethouder Meekels om 15u een werkbezoek aan het toekomstige 'Hart van Vrangendael', het voormalige DaCapo-terrein aan de Burg. Gijzelsstraat/Broeksittarderweg in onze wijk.

Wethouder Meekels zal ter afronding van het asfalteren van de wandelpaden met een wals één van de laatste aan te brengen asfaltlagen aandrukken.

Naast wethouder Meekels en sr. Project Manager John Janssens zal ook de werkgroep DaCapo - bestaande uit betrokken en actieve bewoners, leden van de Tafeltennisvereniging en een aantal leden van het wpV-bestuur - aanwezig zijn.

Het 'Hart van Vrangendael' heeft mede vorm kunnen krijgen - naast al het werk van de genoemde personen in de volgende alinea - door de betrokkenheid en inzet van drie wethouders: Astrid Verblakt, Pieter Meekels en Leon Geilen. Vanaf deze plek een hartelijk dankjewel aan hun adres

De werkgroep DaCapo heeft in nauwe samenwerking met onze gemeente in de personen van John Janssens, Pascal Wauben, Jacques Huijnen, François Mostard en May Jung en bureau Stub, Martijn van Bussel, zorggedragen voor de realisering van dit nieuwe park in onze wijk. Namens de voltallige werkgroep alvast een welgemeend dankjewel hiervoor!!