Inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg: 1/2 en 8/9 juli 2017

In de weekenden van 1/2 en 8/9 juli a.s, voor het begin van de zomervakantie organiseren wij weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg. De voedselbank moet alle zeilen bijzetten om de meer dan 600 voedselpakketten die wekelijks samengesteld worden, te kunnen vullen. Ondersteuning door fabrikanten, maatschappelijke organisaties en individuele burgers zijn daarom onontbeerlijk. Denk daarom als u bezig bent met de voorbereiding van uw vakantie ook eens aan de vele mensen die jammer genoeg niet op stap kunnen. Ondanks dat de koopkracht weer toeneemt, blijft het aantal mensen dat aangewezen is op de hulp van de voedselbank hoog en bovendien bestaat er nog altijd een wachtlijst!

Helpt u mee om deze wachtlijst korter te maken?

De voedselbank heeft vooral behoefte aan houdbare producten. Geld geven mag ook, maar dan graag in de collectebus. Wij kopen daar dan levensmiddelen van. Kerkgangers kunnen hun gaven voor en na de eucharistieviering op zaterdag en zondag in de kerk op de bekende grote tafel deponeren.
Er kan ook gedoneerd worden in Het Kruispunt, Burg. Schrijenstraat 2, tijdens de openingsuren op dinsdag 4 en 11 juli (10 tot 12u) en op woensdag 5 juli van (14 tot 16u).
Ook in het wijksteunpunt 'De Oase' kunt u uw evt. bijdrage kwijt en wel tijdens de openingsuren op dinsdag 4 en 11 juli tussen 14 en 16u.

Namens de klanten van de voedselbank alvast hartelijke bedankt.

Stuurgroep Diaconie