UITNODIGING: dinsdag 23 okt. a.s: Samen werken aan een duurzame en gezonde gemeente

Het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen nodigt u, inwoner van Sittard-Geleen, stadsdeel Sittard-Oost uit om het gesprek aan te gaan over het coalitieakkoord met de titel:

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME EN GEZONDE GEMEENTE (link naar het coalitieakkoord: https://sittard-geleen.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads...)

Datum: dinsdag 23 oktober, aanvang 19.30 uur.
Locatie: zalencentrum De Oase, Bachstraat 51, Sittard

Onze gemeente Sittard-Geleen staat de komende periode voor een aantal grote opgaven. De gemeente kan niet alles zelf regelen en oplossen. Tegelijkertijd weten we dat er in onze gemeente veel goede ideeën zijn. De vraag is hoe kunnen we onze krachten bundelen en samen de juiste dingen doen voor de stad en haar mensen. Daarover wil een afvaardiging van het gemeentebestuur graag met u over in gesprek.

De thema’s waar over gesproken kan worden zijn:
* een gemeentebestuur mét en voor de inwoners;
* vooroplopen naar een duurzame toekomst;
* gezond en veilig in sociale gemeente;
* wonen en leven in Sittard-Geleen;
* ontspannen en genieten in Sittard-Geleen;
* een duurzame economie voor werk en innovatie;
* financiën duurzaam op orde.

Namens het college van B&W zullen o.a. de wethouders Schmitz en Geilen deze bijeenkomst bijwonen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen aan de stadsdeelmanager voor o.a. Sittard-Oost: May Jung, e-mail: may.jung@sittard-geleen.nl.