Inzamelingsactie Voedselbank 17/18 en 24/25 november a.s.

In het weekend van 17 en 18 november a.s. staat de eucharistieviering in het teken van de diaconie, de zorg voor onze naasten en in het bijzonder voor mensen die het moeilijk hebben.

Wat kan hieraan beter gekoppeld worden dan de inzamelingsactie voor de voedselbank?

U zult ongetwijfeld uit de media weten dat ondanks de bloeiende economie een groot aantal gezinnen te weinig geld hebben om voldoende en verantwoord voedsel te kopen. Noodgedwongen zijn ze afhankelijk van het wekelijkse pakket van de voedselbank. Daarom doen we opnieuw een beroep op u om de Voedselbank Zuid-Limburg in de gelegenheid te stellen om de pakketten elke week opnieuw te vullen.

Alle houdbare levensmiddelen zijn welkom: pasta, rijst, voedsel in blikken en potten, koffie, thee etc.
U kunt uw gaven tijdens de vieringen in de weekenden van 17/18 en 24/25 november op de grote tafel bij de hoofdingang in de kerk deponeren. Wanneer het meebrengen van levensmiddelen bezwaarlijk is, kunt u een geldelijke bijdrage storten in de grote collectebus die op deze tafel staat.

Levensmiddelen kunnen ook worden afgegeven in Het Kruispunt, Burg. Schrijenstraat 2 tijdens de openingsuren op de dinsdagen 20 en 27 november tussen 10 en 12u en op woensdag 21 november tussen 14 en 16u.
Giften zijn ook welkom tijdens de openingsuren van Wijksteunpunt De Oase en wel op dinsdag 20 en dinsdag 27 november tussen 13 en 16u.

Bij voorbaat dank voor uw bijdragen.

Stuurgroep Diaconie