Een sprankelend, spetterend, gezond, gelukkig, liefdevol, maar ook succesvol 2019 toegewenst!!

Het bestuur van Stichting Wijkplatform Vrangendael wenst u - alle wijkbewoners, onze stadsdeelbestuurder en wethouder Kim Schmitz, wethouder Leon Geilen, alle overige wethouders, stadsdeelmanager May Jung, wijkcoördinator François Mostard en overige leden van de gemeente Sittard-Geleen, beheerder Jos Limpens en bestuur van 'De Oase', Politie, met name onze wijkagent, ZO Wonen, Partners in Welzijn, met name Gertie de Klein, de Sportstichting, vrijwilligers van 'Het Kruispunt' en alle andere instanties die samen met ons afgelopen jaar de schouders hebben gezet onder een prettiger en leefbaarder Vrangendael - een sprankelend, spetterend, gezond, gelukkig, liefdevol, maar ook succesvol 2019 toe!!

Natuurlijk willen we langs deze weg wederom iedereen bedanken voor de geweldige samenwerking in onze wijk.

We vertrouwen erop dat we de prettige samenwerking met iedereen ook in 2019 weer voort kunnen zetten en hopen ook dit jaar weer samen met m.n. u als bewoners veel te kunnen betekenen voor onze wijk.

Natuurlijk zijn u, uw ideeën, uw mening en uw signaal naar ons hierbij onontbeerlijk!!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael,

Hugo, Wil, Jolanda, Marianne, Theo, Jos en Marielle