Zondag 30 juni a.s: Z.E.H. Pastoor Piet Verhagen 50 jaar Priester

Wist u dat de parochie van Vrangendael op zondag 30 juni het 50-jarig priesterfeest van hun pastoor Z.E.H. Piet Verhagen gaat vieren. Dat hij na een 30 jarig verblijf als missionaris in Kenia na enige omzwervingen hier in Vrangendael in 2003 pastoor is geworden.

In de parochie die als motto heeft:
* 'om mensen gaat het dat zij tot hun recht komen';
* een motto waarin hij zich helemaal kan vinden. Naast de mensen staan, dienstbaar zijn;
* zoals hij zelf zegt: 'Als pastoor voel ik mij even veel lid van de parochie als ieder ander en wil dat ook uitdragen'.

De feestelijkheden beginnen om 10.30u met een bijzondere mis met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting en felicitatie van de jubilaris onder het genot van een drankje en een hapje en als het weer het toelaat bij voorkeur op het grasveld voor de kerk.

Diegenen die hierbij aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom.

Mocht u Z.E.H. Pastoor Verhagen een attentie willen aanbieden, dan stelt hij een bijdrage voor de voedselbank in natura of in geld zeer op prijs.

Het Kerkbestuur