Tot nu toe

2015
* December: buurtbewoonster Silvia geholpen met haar auto
* November: Sinterklaasmiddag in 'De Oase'
* November: opstart buurtpreventie-app
* September: focus op samen werken aan een veiligere wijk
* Juli: brief wpV aan College van B&W ivm gebrek aan middelen voor de sloop van het voormalige DaCapo-college

2014
* November: opening Wijksteunpunt 'De Oase' door wethouder Astrid Verblakt
* Augustus: derde Burgerkrachtbijeenkomst
* Augustus: start werkgroep DaCapo-college
* Juli 2014: omwonendenavond toekomst DaCapo-college (buurtbewoners, wethouder, stadsdeelmanager, wijkcoördinator en project manager)
* Juni: nieuwe afvalbakken in onze wijk
* Mei: afscheid van Astrid Verblakt (nu wethouder) als vrijwilligster in vele rollen (o.a. secretaris Stichting wpV, secretaris Stichting het BOSS park)
* Maart: omdenkbijeenkomst Burgerkracht Sittard-Oost
* April: het resultaat van de notitie 'Burgerkracht in Sittard-Oost' is terug te lezen in het basisakkoord als gevolg van inbreng in de coalitiebesprekingen

2013
* December: officiële oprichting Bestuur Stichting het BOSS park (namens wpV nemen Astrid en Marielle zitting in het bestuur)
* November: Lagerhuisdebat Burgerkracht Sittard-Oost
* September: volleybaltoernooi wpV-bestuur op het BOSS park
* April: feestelijke opening van het BOSS park (20 april) voorafgegaan door openingsweek (15-19 april) met sport- en spelactiviteiten op het BOSS park
* Februari: praat mee over de toekomst van uw wijk!
* Januari: afsluiting jubileumjaar Parochie Vrangendael 2013

2012
* November: Sinterklaasmiddag in 'De Oase'
* September: startsein Project 't BOSS & Onthulling Bouwbord
* Juni: wijkontmoetingsdag t.g.v. 50 jaar Vrangendael & Presentatie jubileumboekje 'Vreemdeling in Vrangendael'
* April: Binnenspel, tafelgesprek 't BOSS
* Maart: Handen-uit-de-mouwendag bij 't BOSS

2011
* November: Sinterklaasmiddag in 'De Oase'
* Juni: Vrangendael on Tour
* Mei: Mobiliseer je buurt: LSA & Wijkplatformen Broeksittard, Baandert en Vrangendael
* Mei: wpV gaat deur-aan-deur om bewoners te informeren over Vergunningparkeren
* April: wpV aanwezig op terugkomdag clinic 'Kracht van Sport'
* Januari: wpV volgt tweedaagse clinic 'Kracht van Sport'

2010
* November: Sinterklaasmiddag in buurthuis 'De Oase'
* Oktober: aanpassing Bachstraat/Kempepad ter verbetering van de verkeersveiligheid
* September: volledig vernieuwde wpV-website gaat live!
* September: feestelijke opening speeltuin Burg. Arnoldtsstraat en Jeu de Bouleswedstrijd incl. huldiging drie winnaars van de kleurplatenwedstrijd
* Juni: presentatie rapportage Doorontwikkeling Brede Sportieve Voorziening
* Juni: herinrichting Speeltuin Burg. Arnoldtsstraat
* Juni: officieel startschot Vrangendaeltocht
* Juni: 1e wijkontmoetingsdag rondom Buurthuis 'De Oase'
* Maart: overhandiging bord 'Houd onze buurt schoon!' aan wpV voor plaatsing in onze wijk
* Maart: eerstelijnszorgoverleg 'Het Kruispunt'
* Maart: opening expositie Vrangendael onder de loep!! door burgemeester Sjraar Cox
* Januari: Binnenspel, tafelgesprek Sjtadssjool
* Januari: visiemiddag Brede Sportieve Voorziening Sportvelden Sittard-Oost
* Januari: thema-avond Veiligheid in de wijk
* Januari: oprichting Stichting Wijkplatform Vrangendael

2009
* November: Sinterklaasmiddag in buurthuis 'De Oase'
* Oktober: Vrangendael onder de loep!!
* Juni: fluitconcert voormalig winkelcentrum Hemelsley
* Maart: opening 'Het Kruispunt'

2008
* November: Sinterklaasmiddag in buurthuis 'De Oase'
* Juni: wijkschouw
* Mei: document Vitaal Vrangendael aangeboden aan burgemeester Sjraar Cox
* Mei: opfleuractie voormalig Winkelcentrum Hemelsley