2010/01/30: Brede Sportieve Voorziening Sittard-Oost

WpV heeft in 2009 aandacht gevraagd voor het in onbruik geraakte sportterrein aan de Bachstraat. Het platform ziet mogelijkheden voor een nieuwe invulling van dit terrein voor omliggende buurten. Om dit te onderzoeken is op initiatief van wpV een kerngroep geformeerd bestaande uit de volgende deelnemers: MIK Kinderopvang, Sportstichting Sittard-Geleen, Gemeente Sittard-Geleen en natuurlijk wijkplatform Vrangendael.

Op 30 januari 2010 organiseerde kerngroep Sittard-Oost een visiemiddag m.b.t. de ontwikkeling van het sportveld Sittard-Oost. Deze visiemiddag werd bezocht door bewoners uit de wijken Broeksittard, Kemperkoul en Vrangendael, instellingen en verenigingen uit de buurt op het gebied van sport, onderwijs, gezondheid en welzijn (buurt- en jeugdwerk). De middag werd enthousiast ontvangen en leverde tal van ideeën en suggesties op.

Inmiddels heeft de kerngroep Sittard-Oost de initiatieffase afgerond en een algemeen beeld weergegen.

Klik hier om de rapportage te openen.

Tevens is er voor de doorontwikkeling een stappenplan opgesteld.

Wijkplatform Broeksittard en wijkplatform Kemperkoul onderschrijven de waarde van de herinrichting van het terrein in het kader van sport, spel en ontmoeting voor de omliggende wijken.

Klik hier om de brief te openen die de drie wijkplatforms gezamenlijk naar de gemeente Sittard-Geleen hebben gestuurd.