Komende Agenda & Data

Voorheen vier maal per jaar, echter vanaf 2013 - twee maal per jaar vindt in 'De Oase' aan de Bachstraat de wijkplatformvergadering plaats of kortweg het wijkoverleg genoemd. Dit wijkoverleg is bedoeld voor alle buurtbewoners van de wijk Vrangendael, de stadsdeelmanager en -coördinator van de gemeente incl. overige instanties en ketenpartners, zoals o.a. Partners in Welzijn, de Politie en ZO Wonen. U bent dus ook van harte uitgenodigd hiervoor.

De beide wijkoverleggen in 2020 zijn:
* dinsdag 24 maart (geannuleerd ivm Corona/COVID-19);
* dinsdag 27 oktober.

Het wijkoverleg start om 19.30u en vanaf 19.00u kunt u informeel met het bestuur praten. Zie ook Oproep.

De agenda voor het wijkoverleg van dinsdag 27 oktober 2020 ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Presentatie van de Brandweer
3. Notulen wijkoverleg dd. oktober 2019 (wijkoverleg van 24 maart 2020 is geannuleerd ivm Corona/COVID-19).
4. Aandachtspunten/noemenswaardige zaken m.b.t. onze wijk:
* vanuit de Politie (wijkagent);
* vanuit PiW/wijksteunpunten;
* vanuit ZoWonen;
* vanuit wpV.
5. Lopende zaken van stadsdeelmanager May Jung
6. Lopende zaken van wijkcoördinator François Mostard
7. Rondvraag
8. Sluiting

Noteer de datum dinsdag 27 oktober 2020 alvast in uw agenda. U komt toch ook?!