Update: Uitvoering Duurzaam Veilig

UPDATE FEBRUARI 2011
Ten gevolge van het winterweer is er in de uitvoering van de maatregelen rondom Duurzaam Veilig stadbreed een vertraging ontstaan van 6 tot 8 weken. Dit heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden op de Hemelsley en Nusterweg/Kastelenweg. De geplande werkzaamheden zullen dientengevolge ongeveer 2 maanden verschuiven.

UPDATE DECEMBER 2010

Hemelsley
Naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek Duurzaam Veilig worden verkeersremmende maatregelen genomen op de Hemelsley. Wijkplatform Stadbroek en wijkplatform Vrangendael hebben samen met de wijkcoördinator de plannen voor de Hemelsley doorgesproken. Wijkcoördinator François Mostard heeft onze opmerkingen en aanvullingen - die binnen het beschikbare budget passen - meegenomen. De overige opmerkingen zijn in ieder geval geregistreerd ten behoeve van de herinchting van deze straat, die op langere termijn gepland staat. In januari 2011 zullen de werkzaamheden starten.

Mocht u graag meer inhoudelijke informatie wensen, neem dan even contact met ons op.

Snelheidsbeperkingen Broeksittarderweg
Wijkplatform Vrangendael heeft in het kader van Duurzaam Veilig ook aandacht gevraagd voor verkeersremmende maatregelen aan de Broeksittarderweg. Afgelopen jaar is de Broeksittarderweg op een aantal punten aangepast, echter dit is niet voldoende. Inmiddels wordt overlegd over aanvullende maatregelen. Begin 2011 hopen we hier meer over te kunnen melden.