Het Kruispunt ontvangt Raad & Daad

Dinsdagmorgen 25 januari vanaf 10.00u zal Bert van de Berg in Het Kruispunt - de open huiskamer van Vrangendael - komen vertellen over het project Raad & Daad.

Zoals iedere dinsdagochtend is er dan van 10.00u tot 12.00u vrije inloop aan de Burg. Schrijenstraat 2. Iedereen die geïnteresseerd is en daarbij koffie en gezelligheid niet schuwt, is welkom. Toegang is gratis.

Veel mensen die hulp zoeken, lopen verloren in een woud van organisaties en regels.
Raad & Daad is een vrijwilligersinitiatief dat deze mensen op een zeer laagdrempelige manier en kosteloos ondersteunt, begeleidt en wegwijs maakt. Daarbij wordt ernaar gestreefd mensen zelfredzaam te maken en het vertrouwen in de hulpverlening terug te geven.

De bijeenkomst is in feite een ontmoeting tussen twee vrijwilligersprojecten die toegankelijkheid en basisgerichtheid voorop zetten. Daardoor kan het zowel voor de gasten als voor de projecten een boeiende en leerzame ochtend worden.