Update: wijkplatform Vrangendael volgt tweedaagse clinic 'De Kracht van Sport'

UPDATE MAART 2011: De Kracht van Sport, clinic goed gewaardeerd
In februari verzorgde het Oranje Fonds in sportcentrum Papendal een tweedaagse clinic die geheel in het teken stond van ‘De Kracht van Sport’. Vijftien organisaties kregen de kans om een sociaal idee op het gebied van sport uit te werken tot een volmaakt plan. De reacties van de deelnemers na afloop waren positief. Hieronder enkele voorbeelden hiervan:
* Het 'doorleven' van het initiatief tot projectplan gedurende de twee dagen heeft persoonlijk veel inzicht gegeven in projectontwikkeling. Dit inzicht is breder toepasbaar dan alleen voor dit initiatief.
* Uitwisseling en contact met andere deelnemers levert veel op.

Vrijdag 8 april a.s. zijn de deelnemers welkom op de terugkomdag en worden de behaalde resultaten geëvalueerd.

Meer weten?
Het Oranje Fonds steunt regelmatig sport-als-middel initiatieven. Op www.oranjefonds.nl/sport leest u meer over deze initiatieven. Benieuwd wat het Oranje Fonds kan betekenen voor uw sportinitiatief? Bekijk de presentatie op de website van het Oranje Fonds (ga naar Links rechts bovenaan op onze website)

N.B. De ontwikkelingen rondom de fusie VV Almania en SSOC hebben geen invloed op het te ontwikkelen Sportief Centrum.

UPDATE FEBRUARI 2011
WpV is actief betrokken bij het ontwikkelen van een sportief centrum aan de Bachstraat. Vrijdag 4 en zaterdag 5 februari j.l. was wijkplatform Vrangendael te gast in Papendal voor de Clinic 'De Kracht van Sport' van het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds biedt hiermee de mogelijkheid een goed idee verder uit te werken tot een realiseerbaar plan.

Van de bijna 100 aanvragen uit het hele land behoort wpV tot de vijftien deelnemers die de clinic daadwerkelijk mochten volgen. De directeur van Oranje Fonds - deels bij de clinic aanwezig - noemde de vijftien deelnemers de neusjes van de zalm in heel Nederland in het bevorderen van sociale verbanden met behulp van sport. Het Oranje Fonds biedt met een tussentijds consult en een terugkomdag in april voor een zo hoog makelijke kans tot succesvolle subsidieaanvraag.

Het Sportief Centrum begint momenteel steeds meer vorm te krijgen en steeds meer mogelijke samenwerkingspartners tonen hun enthousiasme. We hopen medio dit jaar daadwerkelijk van start te kunnen gaan.

Natuurlijk zullen we dan ook de bewoners van de omliggende buurten hierbij betrekken. In het volgende wijkoverleg zullen we u informeren over het verloop en de resultaten van de clinic.

UPDATE JANUARI 2011
WpV is actief betrokken bij het ontwikkelen van een sportief centrum aan de Bachstraat. In dit kader heeft wpV de stoute schoenen aangetrokken en dit initiatief bij het Oranje Fonds ingeschreven voor de clinic 'De Kracht van Sport'.

Het Oranje Fonds biedt hiermee de mogelijkheid een goed idee verder uit te werken voor succesvolle uitvoering. Van de 70 aanvragen uit het hele land behoort wpV tot de vijftien deelnemers die de clinic daadwerkelijk mogen volgen. In het volgende wijkoverleg zullen we u informeren over het verloop en de resultaten van deze clinic.