Voormalig winkelcentrum Hemelsley naar verwachting vóór zomer 2011 gesloopt!!

Vorig jaar zijn de onderhandelingen van de Gemeente Sittard-Geleen en Molenparc B.V. over de herontwikkeling van Molenbeek-Centrum en Vrangendael vastgelopen. Daaropvolgend heeft een verkenning plaatsgevonden naar een alternatieve ontwikkeling die beperkter van omvang is en die aanzienlijk minder woningen omvat. Onlangs heeft Molenparc B.V. en de gemeente overeenstemming bereikt over een aantal uitgangspunten waardoor een aangepaste doorstart op beide locaties mogelijk is.
Zie ook het onlangs gepubliceerde artikel in de krant (Krantenartikelen rechtsboven op onze website).

Stadbroek-Centrum
In de bijgestelde opzet voor Stadbroek-Centrum wordt 3500m2 aan commerciële ruimtes gereserveerd waaronder een supermarkt, een discouter en mogelijk nog dagwinkels. Tevens bevat de opzet maximaal 78 appartementen en 2 bijbehorende gemeenschappelijke ruimtes. De bewoners van de appartementen zullen ondergronds kunnen parkeren en de bezoekers van de winkels op de te realiseren parkeergelegenheid (130 parkeerplaatsen) op de plek van de voormalige Vrije School. De appartementen en commerciële ruimtes zullen een carrévormig bebouwingsblok vormen met een begane grond en daarop 4 bouwlagen. Daarnaast zal woningcorporatie ZO Wonen op het braakliggend terrein aan de noordzijde van de Hemelsley 13 appartementen bouwen. Het doorgaande karakter van de St. Josephstraat komt te vervallen en de beek wordt verder open gemaakt.

Voormalig winkelcentrum Hemelsley
De sloop van het leegstaande winkelcentrum Vrangendael wordt voorbereid. Nadat - zoals nu gepland in april aanstaande - door alle betrokken partijen een exploitatieovereenkomst (voor Stadbroek-Centrum) is ondertekend, zal de eigenaar van voormalig winkelcentrum Hemelsley opdracht geven tot sloop. In dat geval kan nog vóór de aanstaande zomervakantie het complex daadwerkelijk gesloopt worden. Gesproken wordt over tijdelijk aanvullen en inzaaien van het terrein. Na het doorlopen van de procedure voor bestemmingsplanwijziging (doorlooptijd ongeveer 6 maanden) en een bezwaarprocedure voor omwonenden zullen op deze plek 14 twee-onder-één-kap (koop-)woningen kunnen worden gerealiseerd. Start van de bouw zal dan op zijn vroegst eind 2011/begin 2012 plaatsvinden.

De afspraak is gemaakt dat in het wijkoverleg van dinsdag 21 juni a.s. een ontwerp wordt gepresenteerd.