Het Verschueren Orgel uit kapel voormalig Maaslandziekenhuis naar Vrangendael!!

In de kapel van het Franse Klooster bij het voormalig Maaslandziekenhuis staat sinds 1939 een fraai electro–pneumatisch Verschueren Orgel. Jammer genoeg is het orgel in juni 2010 beschadigd geraakt door een brand in de kapel. De vrijwilligersgroep 'Behoud Franse Klooster, Kapel en Orgel Sittard' heeft het orgel uit de kapel gedemonteerd en opgeslagen. Vervolgens zal de vrijwilligersgroep trachten het orgel te restaureren, waarna het orgel hopelijk weer een plaats in de kapel zal krijgen.

Vrijwilliger?
Het orgel is een machtig en prachtig instrument. Eigenlijk een heel orkest, met zoveel registers en mogelijkheden.
Het is bijzonder dat vrijwilligers dit orgel willen gaan renoveren. Het is niet alleen maar leerzaam en interessant om hieraan te klussen, maar binnen de groep is er ook ontspanning, gezelligheid, tijd voor een praatje. Het is een heuse vriendengroep die allemaal een gemeenschappelijk doel hebben: 'opkomen voor kunst en cultuur'. De vrijwilligersgroep nodigt u dan ook uit, om aan te sluiten en mee te klussen aan het orgel in de opslagplaats.

Wanneer?
Maakt niet uit wanneer u kunt, of wanneer u wilt komen. We kunnen dit onderling afspreken. Tussen het werk door verwennen vrijwilligers zich met een kopje koffie en gezelligheid. Als u zich wilt inspannen voor het Franse Kloostergebouw en de kapel, om hier gemeenschappelijke doelen te creëren wilt de vrijwilligersgroep u graag uitnodigen om met haar mee te denken.

Tot slot
Efrem Verleng - organist en initiatiefnemer van dit project - hoopt samen met u via dit project een bijdrage te mogen leveren in de Sittardse cultuur. U kunt Efrem op de onderstaande manieren bereiken.
Efrem Verleng, organist
Namens Vrijwilligersgroep 'Behoud Franse Klooster, Kapel en Orgel Sittard'
Tel. 06 30 56 77 74
E-mail: efremverleng@planet.nl