Vergunningparkeren in wijken rondom centra Sittard en Geleen

De gemeente wil vergunningparkeren invoeren. Dat gebeurt in een omtrek (schil) van 400 meter rond het centrum van Sittard en 300 meter rond het centrum van Geleen.
* Bekendmaking voornemensbesluit eerste vier compartimenten d.d. 20-10-2010, De Trompetter
* Bekendmaking voornemensbesluit overige compartimenten d.d. 27-04-2011, De Trompetter
* Parkeerverordening 2010 d.d. 27-04-2011, De Trompetter

De aanpak
De invoering gebeurt stapsgewijs per aangewezen gebied. De bewoners van die gebieden kunnen aangeven of ze al dan niet kiezen voor vergunningparkeren. Het vergunningparkeren wordt ingevoerd, tenzij een meerderheid zich uitspreekt hier tegen te zijn. De wijken waar vergunningparkeren wordt ingevoerd, noemen we compartimenten. De grenzen van zo'n compartiment zijn in straten aangegeven.

Alle adressen in de volgende compartimenten ontvangen in mei 2011 een brief met enquête. Deze enquête kan zowel schriftelijk als via internet ingevuld worden.

Sittard:
* Sittard Compartiment 2, begrensd door Schuttestraat, Kastanjelaan, Gouverneur van Hövellstraat, Agricolastraat, Parklaan;
* Sittard Compartiment 4, begrensd door Leyenbroekerweg, Kollenberg, Felix Ruttenlaan, Reubsaetlaan, Charles Beltjenslaan, A Laudilaan, Beukeboomweg;
* Sittard Compartiment 5, begrensd door tussen Odasingel, Lahrstraat, Vrangendael, Baandertweg;
* Sittard Compartiment 6, begrensd door Hemelsley, Schubertstraat, tussen Vrangendael;
* Sittard Compartiment 7, begrensd door Lindenhof, Parallelweg, Pater Schreurstraat, Baandertweg, Dr Nolenslaan.

>> De compartimenten 5 en 6 in onze wijk Vrangendael.

Communicatie in 2010
De bewoners van onderstaande wijken hebben in oktober 2010 kunnen aangeven of ze wel of niet kiezen voor vergunningparkeren:
* Geleen Compartiment 3, Tussen Rijksweg - Op de Vey - Norbertijnenstraat - past. Vonckenstraat incl. de bestaande gereguleerde gebieden Op de Vey e.o., Carmelietenstraat/Joannesstraat;
* Sittard Compartiment 1, Tussen Mgr. Buckxstraat, Mgr. Rijckersstraat, Mgr. Vrancksstraat, Landweringstraat, Steegstraat;
* Sittard Compartiment 3, Tussen Vijverweg, Leyenbroekerweg, Schuttestraat, Jubileumstraat, Engelenkampstraat;
* Sittard Compartiment 8, Limbrichterveld tussen Tunnelstraat, Limbrichterweg, Havikstraat, Valkstraat en Lupinestraat.

>> Klik hier om de verwerking van de enquête te bekijken.
>> Klik op het persbericht om dit te lezen.

Veelgestelde vragen
Heeft u vragen over wat het vergunningparkeren inhoudt, of wat de mogelijke gevolgen voor u zijn?
Kijk bij de veelgestelde vragen en antwoorden.

Bron: www.sittard-geleen.nl, d.d. 29 april 2011