Buurten in de regio Sittard-Oost

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken - LSA - organiseert op zaterdag 21 mei a.s. in Gemeenschapshuis Broeksittard, Dorpstraat 1 te Sittard een bijeenkomst in het kader van Mobiliseer je buurt.

Het wijkgericht werken krijgt steeds verder vorm in de voormalig fusiegemeente Sittard-Geleen. In 2011 wordt het wijkgericht werken verder doorontwikkeld, met als uitgangspunt dat de burgers actief en vroegtijdig betrokken worden bij ontwikkelingen in hun directe woon- en leefomgeving. Hierbij kunnen buurt- en wijkplatforms beschikken over wijkbudgetten en moet de bewonersparticipatie worden vergroot door gebruik te maken van deskundigheid van bewoners en dialoog. Op deze dag bekijken we hoe verschillende wijkplatforms uit Baandert, Broeksittard en Vrangendael hier vorm aan geven. We bekijken twee concrete projecten: Vrangendael on Tour en de Proefdialogen.
In het kader van het Europese Jaar van de Vrijwilliger is in deze gemeente een lokaal comité opgezet. In juni van dit jaar wordt een tour georganiseerd langs de vele vrijwilligersorganisaties in de wijk Vrangendael om vrijwilligerswerk in het algemeen en in Vrangendael in het bijzonder onder de aandacht te brengen. Wijkplatforms krijgen handreikingen aangeboden hoe ze het vrijwilligerskader in de wijk kunnen mobiliseren, naar het voorbeeld van Vrangendael on Tour.

Na een wandeling langs verschillende projecten in stadsdeel Oost en uitleg van de betrokken wijkplatforms besteden we aandacht aan de Dag van de Dialoog. De betrokkenen uit Sittard willen andere bewonersgroepen laten ervaren hoe je de dialoog kunt voeren met wijkbewoners, naar het voorbeeld van de Dag van de Dialoog. Het doel van deze dag is om bewonersgroepen door inzet van een dialoogmethodiek, mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor wederzijds respect.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00u: Ontvangst met koffie en vlaai in Gemeenschapshuis Broeksittard
10.30u: Welkomstwoord door wijkplatform Baandert & Vrangendael
10.40u: Workshop Vrangendael on Tour (handreikingen voor mobiliseren vrijwilligerskader in de wijk)
12.15u: Sightseeing in Sittard-Oost (highlights bezichtigen in Sittard-Oost)
13.00u: Lunch Buurthuis de Baandert
13.45u: Proefdialogen (ervaren hoe je een dialoog kunt voeren met wijkbewoners)
14.30u: Afsluitende borrel

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden is vereist via: info@lsabewoners.nl
LSA, Oudkerkhof 13b, 3512 GH UTRECHT
Tel. 030 23 175 11
Website: www.lsabewoners.nl

Uitnodiging LSA - Buurten in de regio: Sittard-Oost

Reader LSA Workshop Vrangendael on Tour