Plaatselijke reparaties aan de wegen door vorstschade

De strenge vorst van afgelopen winter heeft op diverse plaatsen (plaatselijk) schade veroorzaakt aan de wegen (o.a. gaten en scheuren).

Planning
Vanaf week 21 start aannemer Janssen de Jong met de reparaties in Geleen. Aansluitend worden de stadsdelen Sittard en Born aangepakt. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer tot en met oktober 2011 duren.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer plaatselijk hinder ondervinden. Helaas kunnen we dat niet helemaal voorkomen. We doen er alles aan om de overlast voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Verkeersregelaars en het gebruik van halve wegafzettingen zorgen ervoor dat het verkeer toch zo goed mogelijk kan blijven doorstromen.