Exploitatie- en koopovereenkomst Molenbeek-Centrum en Vrangendael getekend!!

Start asbestsanering voormalig winkelcentrum Vrangendael vóór deze zomervakantie!!

Vandaag - donderdag 26 mei 2011 - heeft gemeente en Molenparc B.V. onder het toeziend oog van de beide wijkplatformbesturen uit Stadbroek en Vrangendael, de exploitatie- en koopovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van Molenbeek-Centrum (Stadbroek) en Vrangendael.

Hiermee is een definitief akkoord bereikt over de ontwikkeling van winkels en appartementen in Stadbroek en 14 grondgeboden woningen op het terrein van het voormalig winkelcentrum aan de Hemelsley.
Eindelijk is de weg vrij gebaand om over te gaan tot de sloop van het al jaren leegstaande voormalige winkelcentrum in Vrangendael.

Molenbeek-Centrum
Het huidige plan voor de centrumlocatie in de Sittardse wijk Stadbroek bestaat uit een reservering van 3500m² voor commerciële ruimtes waaronder een full-service supermarkt, een discounter en dagwinkels. Tevens zijn er circa 78 appartementen en twee bijbehorende gemeenschappelijke ruimtes voorzien. Het parkeren voor de woningen vindt ondergronds plaats. Parkeren voor de commerciële functies vindt plaats door parkeren op maaiveld. Daarvoor worden circa 130 parkeerplaatsen aangelegd. De appartementen en de commerciële ruimtes worden ondergebracht in een carrévormig bebouwingsblok met een begane grond en daarop vier bouwlagen.
De eerder geplande bebouwing, die op de voormalige schoollocatie en over de Hemelsley heen geprojecteerd was, wordt niet gerealiseerd. Wel worden er dertien appartementen gebouwd op het nog braakliggende terrein aan de noordzijde van de Hemelsley. Het doorgaande karakter van de St. Josephstraat komt te vervallen en de beek wordt verder open gemaakt.

Vrangendael
De bouwontwikkeling in Vrangendael omvat veertien grondgebonden woningen. Voor de ontwikkeling van de centrumlocatie en Vrangendael worden nu bestemmingsplannen in procedure gebracht.

Planning
Binnen twee maanden na de ondertekening zal Molenparc B.V. opdracht geven voor de sloop, egalisereing en inzaaien van het terrein. Naar verwachting zal de bouw van het winkelcentrum in Molenbeek-Centrum eind dit jaar beginnen en ongeveer anderhalf jaar duren. Feestelijke opening staat gepland voor de kerst in 2013.

Informatieavond op donderdag 16 juni a.s.
De omwonenden ontvangen een uitnodiging van de gemeente voor een informatie-avond op 16 juni a.s, start 19.30u in de Stadbroekermolen. Tijdens deze avond worden de herinrichtingsplannen toegelicht.