WpV vertolkt stem wijkbewoners over Vergunningparkeren in de wijk

Wijkplatform Vrangendael (wpV) heeft voor de zomervakantie huis-aan-huis de wijkbewoners in de zogenoemde compartimenten 5 en 6 geïnformeerd over de enquête ‘Vergunningparkeren’. WpV heeft deze wijkbewoners geattendeerd op de keuzes die hen in de gemeentelijke enquêtebrief worden voorgelegd en het belang om de enquête daadwerkelijk in te vullen.

Een intensieve maar zeer zeker geen onnodige actie. Tot nu toe heeft het vijfkoppig wpV-bestuur 355 wijkbewoners binnen de compartimenten gesproken. Het merendeel van deze bewoners uit de betreffende Vrangendaelse straten bleek zich niet bewust van het feit dat zij binnen de bewuste compartimenten vielen. Het feit dat vele wijkbewoners wpV complimenteerden voor hun uitleg en inzet heeft wpV-bestuur gesterkt deze intensieve actie verder door te zetten.

Een weergave van de reacties uit de wijk:
'Toch niet in onze straat?'
‘Ik woon hier al vijftig jaar en ik vind het prima zoals het nu is.’
‘We hebben helemaal geen parkeerders uit de stad.’
‘Ik laat mijn bezoek toch niet betalen!’
‘Ik betaal al genoeg in de stad en nu moet ik ook betalen voor mijn bezoek.’
'Ik vul zoiets nooit in.'
'Daar zit ik niet op te wachten.'
‘Ze mogen hier rustig parkeren.’
‘Niet over mijn rug de parkeergarage in de stad proberen te vullen.’
‘Maak het parkeren in de stad gewoon goedkoper.’
‘Eerst halen ze mij de supermarkt voor de deur weg waardoor ik nu door weer en wind op de fiets naar Kemperkoul moet en daar krijg ik dan vergunningparkeren voor terug.’
‘Winkeltijden? Voor welke winkel? Die hebben we toch niet meer? Van de stad heb ik geen overlast.’
‘Wat triest, ze moeten ook overal munt uit slaan.’
‘Ik ben er faliekant tegen, ze leggen ons ook maar van alles op.’

Het wijkplatform vindt het belangrijk om onderbouwd de stem van de wijkbewoners te vertolken. Om deze reden heeft wpV meteen zelf geïnventariseerd welke keuzes de wijkbewoners zullen maken.

Uit de eigen representatieve steekproef blijkt dat:
* 1% voor 24-uurs vergunningparkeren is;
* 2% voor vergunningparkeren tijdens winkeltijden is;
* 92% tegen vergunningparkeren is;
* 5% geen mening heeft.

Boodschap
Op basis van deze inventarisatie zal wpV de stem van deze wijkbewoners uitdragen naar de gemeente. De boodschap die de wijkbewoners wpV massaal meegeven is dat er géén draagvlak is voor vergunningparkeren in de wijk.

Oproep
Tevens roept wpV de wijkbewoners op om zelf hun eigen stem kenbaar te maken via de gemeentelijke enquête. Het kan niet zo zijn dat vanwege het uitblijven van reacties toch vergunningparkeren wordt ingevoerd, aangezien niet-stemmers als VOOR-stemmers worden bestempeld! Het zal niet verbazen dat de wijkbewoners die wpV gesproken heeft, weinig begrip uitspreken over deze aanpak. Ook blijken een aantal woningen door verhuizing of overlijden van de bewoner onbewoond. Dit vertekent eveneens het beeld.

Negatieve gevolgen voor leefbaarheid
WpV is bezorgd over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid. Een parkeervergunning is geen garantie voor een parkeerplek voor de deur en dit kan tot onderlinge irritaties leiden, bij hoge concentraties aan parkeerbehoefte zoals bij de flats. Sommige wijkbewoners zijn afhankelijk van meerdere mantelzorgers en/of wisselende hulpverleners. Deze wijkbewoners met een zorgvraag worden moeilijk bereikbaar. Ook vormt het een extra belasting voor het verenigingsleven en de kleine ondernemers in de wijk.

WpV maakt zich tevens zorgen over de mogelijke invloed van het parkeervergunningenbeleid op de (nog) aanwezige voorzieningen in de wijk. Het merendeel zal op termijn uit de wijk verdwijnen. De supermarkt wordt nog steeds flink gemist en dat mag niet ook nog gebeuren met bijvoorbeeld de pinautomaat.