Vegen van straten: zo gaat het in zijn werk

Omdat er regelmatig vragen komen over het vegen van straten, heeft onze wijkcoördinator - François Mostard - aan de vakspecialisten gevraagd er een helder antwoord op te formuleren. Onderstaand de reactie.

De drie veegmachines van RWM vegen hun eigen gebied waarbij ze een vaste volgorde van de wijken hanteren. De dagen waarop ze in een straat komen, zijn niet vantevoren vastgesteld. Een veegronde voor alle aan een veegmachine toegewezen wijken duurt vier tot zes weken. De omloopsnelheid is afhankelijk van de vervuiling van de straten (bijv. bloesem, bladeren), de weersomstandigheden (bij regen, vorst en sneeuwval kan niet geveegd worden) en ander werk zoals evenementen, calamiteiten of klachten.

Najaar
In het najaar wordt helemaal geen vaste volgorde aangehouden, maar worden de veegmachines in overleg met de opzichters ingezet in de bladcampagne. Een veegronde in een gebied kan soms langer dan 6 weken gaan duren vanwege het vele boom/bladafval. De twee andere veegmachines worden dan ook in dit gebied ingezet om de veeginterval niet te groot te laten worden.

De huidige werkwijze zorgt ervoor dat de veegmachines weinig leegloopuren kennen, omdat ze steeds verder gaan in hun schema als het weer en ander werk het toelaat. Verder is het systeem eenvoudig en biedt voldoende flexibiliteit om in te spelen op actuele zaken. Als volgens een strak vantevoren vastgelegd en gecommuniceerd plan geveegd moet worden, zullen de voordelen verdwijnen. Als het plan door omstandigheden niet gevolgd kan worden, zullen er ook weer klachten komen waarom de veegmachine niet gekomen is en moeten extra veeguren gemaakt worden om weer op schema te komen.

Tussenoplossing RWM: tijdelijk parkeerverbod
Een tussenoplossing die RWM nu uitvoert is dat in straten waar nauwelijks geveegd kan worden door geparkeerde auto’s de opzichters een tijdelijk parkeerverbod invoeren. Eventueel krijgen de bewoners een flyer in de brievenbus met informatie. De veegwagen veegt ’s ochtends de straat schoon. Indien nodig gaan blazers mee. De straat is goed schoon en kan weer even mee. De bewoners weten dat hun klacht in ieder geval serieus genomen is.

Dat sommige activiteiten complexer zijn en thans niet makkelijk op elkaar afgestemd kunnen worden, is een gegeven. Het betreft de eeuwige discussie van - aan de ene kant - flexibiliteit inbouwen naar de aannemers en - aan de andere kant - de complexiteit om te komen met een integrale planning, omdat de werkzaamheden afhankelijk zijn van verschillende en diverse factoren (denk maar aan het weer, putten zuigen kun je doen als het regent, maar blad vegen/blazen bijv. niet).

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen hebben, dan hoort François het graag. Indien er op verzoek straten middels een parkeerverbod geveegd moeten worden, dan kunt u als wijkbewoner hiervoor een melding doen via 046 477 77 77, waarbij u aangeeft dat het gaat om 'straatvegen met parkeerverbod'.