Vrangendael-tocht vanaf september samengevoegd met Physical Activity Centre!!

In 2010 heeft wijkplatform Vrangendael in samenwerking met Fontys Sporthogeschool, Sportstichting Sittard-Geleen en Gemeente Sittard-Geleen de Vrangendael-tocht ontwikkeld.

Het Physical Activity Centre (kortweg aangeduid met PAC) van de Fontys Sporthogeschool blijkt een groot succes.

Om deze reden heeft wijkplatform Vrangendael besloten de Vrangendael-tocht per september 2011 te laten samenvoegen met het Physical Activity Centre.

Zie voor meer informatie bijgevoegde brochure of http://www.binnenspel.nl/2011/05/02/physical-activity-centre/.