't BOSS: leden Klankbordgroep gezocht!!

Ontmoet Sittard-Oost in Sport, Spel & Bewegen!!

St. Wijkplatform Vrangendael (wpV) – de vertegenwoordiging van de wijkbewoners in de wijk Vrangendael - heeft het initiatief genomen om het in onbruik geraakt voetbalveld in de wijk om te vormen tot Sportief Centrum Sittard-Oost, kortweg 't BOSS genaamd. Vrangendael kenmerkt zich door een sterk vergrijzende wijk met een lage sociale cohesie en in de komende jaren verdwijnen vele wijkoverstijgende voorzieningen uit de wijk.

't BOSS biedt de wijk Vrangendael een nieuwe identiteit en een positieve impuls voor de wijken Broeksittard en Kemperkoul door wijkbewoners (0-88 jaar) uit Sittard-Oost met elkaar te verbinden in de vorm van sport, spel en bewegen. Hoe 't BOSS eruit gaat zien, bepalen mede de wijkbewoners. De komende tweeëneenhalf jaar krijgt het stap voor stap gestalte. Naast materiële zaken, zoals toestellen of moderne game-achtige voorzieningen komt er ook een activiteitenaanbod dat vóór en mét wijkbewoners vorm moet gaan krijgen.

Lees meer over de initiatieffase (juli 2010):

WpV-rapportage Doorontwikkeling Sportief Centrum

Denk met ons mee in de klankbordgroep!!
De klankbordgroep vertegenwoordigt de buurtbewoners uit de drie omliggende wijken, - Broeksittard, Kemperkoul en Vrangendael - evenals betrokken verenigingen en relevante maatschappelijk organisaties in de wijk. De klankbordgroep zorgt voor reguliere tussentijdse feedback aan de kerngroep en daarmee voor het draagvlak vanuit de doelgroepen en samenwerkingspartners. De klankbordgroep heeft een adviserende functie richting de kerngroep.

Aanmelden?
Bent u:
* een wijkbewoner uit één van de hierboven aangegeven wijken of
* lid van een vereniging die een rol binnen 't BOSS kan vervullen of
* werkzaam bij een relevante maatschappelijke organisatie in één van deze wijken én

wilt u actief meedenken over de inrichting van dit nieuwe stuk identiteit in onze wijk?

Gebruik dan het webformulier bij Vragen? rechtsboven op deze website, neem telefonisch contact op met Astrid of Marielle (zie de rechter kolom: Belangrijke telefoonnummers, Alle nummers op een rijtje) of stuur een e-mail naar sportiefcentrumsittardoost@gmail.com.