Projectleiding Sportief Centrum Sittard-Oost

De medebestuursleden van wpV evenals de partners binnen de Kerngroep hebben Astrid Verblakt verzocht als projectleider het omvangrijke project te coördineren via Arthur Jansen Advies B.V.

Om deze reden zal Marielle Smit per 1 oktober 2011 voor dit specifieke onderwerp de secretariaatsfunctie binnen het wpV overnemen.

Gedurende de projectperiode vervult Astrid géén bestuursfunctie binnen het wpV betreffende het Sportief Centrum. Deze scheiding tussen projectleiding en bestuursfunctie is in een aparte clausule vastgelegd.

Klik hier om de clausule te openen.

Voor alle overige wijkgerelateerde onderwerpen blijft Astrid gewoon haar secretariaatsfunctie vervullen.