WpV verwelkomt nieuw bestuurslid!!

Sinds 27 september j.l. heten we Emilie Klinkers als zesde bestuurslid van harte welkom!!

Gedurende de laatste paar maanden heeft ze als aspirant-bestuurslid al mee kunnen 'draaien' met het reilen en zeilen binnen ons wijkplatformbestuur. Niet alleen tijdens de bestuursvergaderingen heeft ze laten zien dat ze een schat van expertise en kennis meebrengt, maar ook haar ideeën, initiatieven, etc. worden door ons allemaal heel erg gewaardeerd en is een geweldige aanvulling op ons team. Ook tijdens andere overleggen en natuurlijk niet te vergeten het 3-maandelijkse wijkoverleg heeft ze volop, constructief, maar vooral zeer positief laten zien wat ze voor onze wijk kan en wil betekenen.

We zijn er trots op Emilie tot ons team te mogen rekenen!!