't BOSS: Ontmoet Sittard-Oost in Sport, Spel & Bewegen!!

Ontbinding clausule vanwege overdracht projectleiding
Per 21 april jl. is het projectleiderschap van Astrid Verblakt overgedragen naar Cindy Caanen. Dit biedt Astrid de mogelijkheid zich als actieve buurtbewoner in te zetten voor de Werkgroep Beheer, Exploïtatie en Onderhoud van het BOSS park. Naar aanleiding hiervan is de betreffende clausule niet meer van kracht.

We bedanken Astrid heel hartelijk voor de geweldige projectleiding en omarmen haar in haar nieuwe rol. Daarnaast is het weer fijn een bekende terug te zien in de vorm van Cindy.

Vanaf diezelfde datum neemt Astrid het secretariaat van het BOSS park over van Marielle.

't BOSS: Ontmoet Sittard-Oost in Sport, Spel & Bewegen!! Meer informatie op www.tboss.nl.

Sportief Centrum Sittard-Oost verder onder nieuwe naam ‘t BOSS

Tijdens de kick-off bijeenkomst op zaterdag 15 oktober 2011 werd Mel Raeven (zie foto), leerling groep 7A, BS Lahrhof, in het zonnetje gezet!! Mel is de bedenker van de nieuwe naam voor het Sportief Centrum: ‘t BOSS. De Kerngroep was zeer enthousiast over deze toepasselijke naam die een afkorting vormt van de doelstelling om een aantrekkelijke omgeving te creëren voor Bewegen, Ontmoeten, Sport & Spel. Daarnaast geeft ’t BOSS uiting aan een groene, gezonde en spannende omgeving. Mel ontving uit handen van wpV een verrassingspakket.

Projectleiding via Arthur Jansen Advies B.V.
Astrid Verblakt-Schmeits
E-mail: astrid.verblakt@arthurjansenadvies.nl
Tel: 043 409 48 88
GSM: 06 51 21 56 07

Interim projectleiding (19 maart t/m 31 aug. 2012)
Cindy Caanen
E-mail: cindy.caanen@arthurjansenadvies.nl
Tel: 043 409 48 88
GSM: 06 10 82 64 41

Secretariaat Project 't BOSS
Marielle Smit-Hübecker
Burg. Schrijenstraat 6
6137 RR SITTARD
Tel. 06 54 67 28 70
E-mail: sportiefcentrumsittardoost@gmail.com

Achtergrondinfo: ontmoet Sittard-Oost in Sport, Spel & Bewegen!!
St. Wijkplatform Vrangendael (wpV) – de vertegenwoordiging van de wijkbewoners in de wijk Vrangendael - heeft het initiatief genomen om het in onbruik geraakt voetbalveld in de wijk om te vormen tot Sportief Centrum Sittard-Oost. Vrangendael kenmerkt zich door een sterk vergrijzende wijk met een lage sociale cohesie en in de komende jaren verdwijnen vele wijkoverstijgende voorzieningen uit de wijk.

Het Sportief Centrum Sittard-Oost biedt de wijk Vrangendael een nieuwe identiteit en een positieve impuls voor de wijken Broeksittard en Kemperkoul door wijkbewoners (0-88 jaar) uit Sittard-Oost met elkaar te verbinden in de vorm van sport, spel en bewegen. Hoe het Sportief Centrum eruit gaat zien, bepalen mede de wijkbewoners. De komende tweeëneenhalf jaar krijgt het stap voor stap gestalte. Naast materiële zaken, zoals toestellen of moderne game-achtige voorzieningen komt er ook een activiteitenaanbod dat vóór en mét wijkbewoners vorm moet gaan krijgen.

Scheiding taken wpV-bestuursfunctie en Projectleiderschap vastgelegd in aparte clausule
Gedurende de projectperiode vervult Astrid géén bestuursfunctie binnen het wpV betreffende het Sportief Centrum. Deze scheiding tussen projectleiding en bestuursfunctie is in een aparte clausule vastgelegd.

Klik hier om de clausule te openen.

Overige nieuwsberichten m.b.t. dit project
* Leden Klankbordgroep gezocht: http://www.vrangendael.com/node/859
* Prijsvraag nieuwe naam: http://www.vrangendael.com/node/860
* Projectleiding: http://www.vrangendael.com/node/861
* Project van de week bij het Oranje Fonds: http://www.vrangendael.com/node/862
* Kick-off bijeenkomst zaterdag 15 oktober 2011: http://www.vrangendael.com/node/867
* Overdracht secretariaatsfunctie voor Sportief Centrum Sittard-Oost: http://www.vrangendael.com/node/869
* Tafelgesprek 't BOSS: http://www.binnenspel.nl/2012/04/17/tafelgesprek-t-boss-sittard-oost
* Handen-uit-de-mouwen-dag, zaterdag 17 maart 2012: http://www.vrangendael.com/node/888
* Binnenspel Handen-uit-de-mouwen-dag: http://www.binnenspel.nl/2012/04/17/handen-uit-de-mouwendag-in-sittard-oost
* Interim Projectleiding 't BOSS: http://www.vrangendael.com/node/889