Kick-off bijeenkomst Sportief Centrum Sittard-Oost: zaterdag 15 oktober a.s.

Eindelijk is het zover en kunnen we daadwerkelijk van start met de realisatie van het Sportief Centrum Sittard-Oost. Een aantrekkelijke plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten voor sport, spel en bewegen. Hoe het Sportief Centrum eruit gaat zien, bepalen mede de wijkbewoners.

De komende tweeëneenhalf jaar krijgt het Sportief Centrum stap voor stap gestalte. Naast materiële zaken zoals toestellen komt er ook een activiteitenaanbod dat voor en met wijkbewoners vorm moet gaan krijgen.

Op zaterdag 15 oktober a.s. (tussen 14.00u en 16.00u) kunt u in Buurthuis 'De Oase' het ontwerp van de basisstructuur komen bekijken en samen met ons nadenken en praten over de verdere invulling van het Sportief Centrum.

We heten u van harte welkom!! I.v.m. de catering vragen we u zich aan te melden via: sportiefcentrumsittardoost@gmail.com.

Uitnodiging Kick-off bijeenkomst Sportief Centrum Sittard-Oost