Smileys in onze wijk

Om het hardrijden in onze wijk tegen te gaan, worden herhaaldelijk door gemeente Sittard-Geleen in overleg met de buurt/wijkplatforms de zgn. smileys geplaatst.

Voor onze wijk ziet de planning er als volgt uit:
2011
Weeknr. 45-46
Periode: 7-20 november
Straat: Hemelsley
Snelheid: 30km
Locatie/lichtmast: ovi 1491
Richting: Tudderenderweg

2012
Weeknr. 12-13
Periode: 19 maart-1 april
Straat: Swentiboldstraat
Snelheid: 30km
Locatie/lichtmast: ovi 1366
Richting: Broeksittarderweg

Heeft u suggesties voor nieuwe locaties in onze wijk?
Mail het ons dan door gebruik te maken van het contactformulier bij Vragen? rechtsboven op onze website.

N.B. Plaatsing kan tijdelijk opgeschort worden door winterse weersomstandigheden.