Overdracht secretariaatsfunctie voor onderwerp 'Sportief Centrum Sittard-Oost'

Met het overhandigen van een kantoorpakket draagt Astrid Verblakt per oktober 2011 haar secretariaatsfunctie voor dit specifieke onderwerp: 'Sportief Centrum Sittard-Oost' over aan Marielle Smit. Astrid Verblakt zal op unaniem verzoek van de overige Wijkplatformbestuursleden en kerngroeppartners de projectleiding gaan voeren voor het Sportief Centrum Sittard-Oost. St. Wijkplatform Vrangendael heeft opdracht gegeven aan Arthur Jansen Advies te voorzien in projectleiding. Astrid Verblakt zal namens opdrachtnemer Arthur Jansen de projectleiding uitvoeren. De scheiding van bestuursfunctie en projectleiding is in een aparte clausule verwoord en op deze website geplaatst. Voor alle overige wijkgerelateerde onderwerpen blijft Astrid als secretaris actief.


V.l.n.r. Marielle Smit, Johan Huizingh, Astrid Verblakt