Voormalig winkelcentrum Hemelsley eindelijk tegen de vlakte!!

Eindelijk is het dan zover!!

De sloop van het voormalig winkelcentrum aan de Hemelsley in onze wijk is van start gegaan.

Op 31 oktober jl. heeft onze voorzitter Johan samen met een vrijwilligster (Renée, bedankt!!) een kleine attentie uitgereikt aan de bewoners die jarenlang tegen dit verpauperde gebouw aan hebben moeten kijken. Onder het motto 'Opgeruimd staat netjes!!' ontvingen zij een veger en blik met een stuk chocolade.

Tevens zijn de buurtbewoners uitgenodigd dit heuglijke feit samen met ons te vieren op het eerstvolgende wijkoverleg - dinsdag 22 november a.s. vanaf 19.00u in Buurthuis 'De Oase' - middels het nuttigen van een heerlijk stuk vlaai!! U komt toch ook?!

Hieronder alvast een kleine impressie van de sloopactiviteiten:
Foto's: François Mostard