Werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties op de Dr. Nolenslaan, Keulsebaan en Westelijke Randweg

Gemeente Sittard-Geleen gaat een aantal VRI's (VerkeerRegelInstallatie) vervangen in of grenzend aan onze wijk. Er worden geen kruispunten afgezet, maar incidenteel zal/kan een rijstrook worden afgesloten (indien de armaturen worden vervangen).

Volgens de huidige planning zullen er vanaf dit moment tot en met week 51 werkzaamheden worden uitgevoerd aan de verkeerslichten op de kruispunten:
* Dr. Nolenslaan/Nusterweg: vervangen van de verkeerslichten (week 48-50);
* Pres. Kennedysingel/Keulsebaan: vervangen van de verkeerslichten (week 50-51);
* Westelijke Randweg/Hellingstockstraat/Laan van Algarve: instellen groene golf (week 49-51).

De uitvoering van de werkzaamheden op de Dr. Nolenslaan en Keulsebaan is noodzakelijk geworden als gevolg van de storingsgevoeligheid van deze verkeersregelinstallaties. Dit heeft negatieve gevolgen voor de goede afwikkeling van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Aanvullend worden nog een aantal maatregelen uitgevoerd:
Uit het oogpunt van energiebesparing en duurzaamheid worden LED-armaturen ingebouwd. Voor het fietsverkeer worden regensensoren en wachttijdvoorspellers aangebracht. De wachttijd voor het openbaar vervoer zal worden verminderd. Om de doorstroming op de Dr. Nolenslaan te bevorderen, zal er een koppeling worden gerealiseerd tussen de nieuwe verkeerslichten en zal er een groene golf worden ingesteld.

De werkzaamheden op de Westelijke Randweg worden uitgevoerd om de doorstroming op deze weg te bevorderen en het verkeer te stimuleren van deze weg gebruik te maken i.p.v. de Rijksweg Boulevard. Aansluitend op de groene golf op de Kerenshofweg wordt hiertoe ook op de Westelijke Randweg een groene golf ingesteld. Deze groene golf zal worden ondersteund door het ODYSA-systeem. Hierbij krijgt ieder voertuig een adviessnelheid om het groen bij de verkeerslichten te halen. Deze adviessnelheid wordt getoond op een aantal elektronische borden die langs de weg zullen worden geplaatst.

Afhankelijk van externe invloeden bijv. de weersomstandigheden kan er een verschuiving in de planning plaatsvinden. Voor de afwikkeling van het verkeer zal gebruik worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie. Het verkeer zal rekening moeten houden met mogelijke overlast en vertragingen als gevolg van deze werkzaamheden.