Overzicht Jubileumactiviteiten 50 jaar Vrangendael (2012)

Alle jubileumactiviteiten op een rijtje

* * * 2 0 1 2 * * *
* * * J A N U A R I * * *

VRIJDAG 6 JANUARI: NIEUWJAARSRECEPTIE BUURTHUIS ‘DE OASE’
De nieuwjaarsreceptie bij Buurthuis ‘De Oase’ staat eveneens in het teken van het jubileumjaar. Jos Limpens, het bestuur van de Beheerstichting en Wijkplatform Vrangendael hopen deze avond vanaf 19.30u samen met u het glas te heffen om dit feestelijke jaar voor onze wijk in te luiden!!

ZONDAG 8 JANUARI: EUCHARISTIEVIERING WAARNA NIEUWJAARSRECEPTIE PAROCHIE CHRISTUS’ HEMELVAART -H. JOSEPH
Om 10.00u staat de eucharistieviering in het teken van dit jubileumjaar met aansluitend om 11.30u de nieuwjaarsreceptie. Wijkbewoners en parochianen zijn van harte welkom om 10.00u en/of om 11.30u in de Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk.

VRIJDAG 20 JANUARI: “’T WÔNJER VAN ’T LAEVE“ - THEATER- & ZANGGROEP SAS
Liederenprogramma in het dialect over het dagelijks leven van de mens van geboorte tot dood. Arrangementen: Rob Hodzelmans. Muziek: Italiaanse volksmelodieën. Teksten: Herman Veugelers, G. Rapaille en Jos Prop.
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 20.30u met pauze
Entree: Gratis/vrije gave

ZATERDAG 28 JANUARI: CARNAVALSZITTING C.V. DE KEMPERNAAZE
De zitting die dit jaar wordt georganiseerd, mag best wel als een primeur gezien worden: het is namelijk de eerste Zittesje zitting, d.w.z. dat op één artiest na, alle overige artiesten échte Zittesje sjnaake en mechelkes zijn! O.a. Wil en Annie, Ron van Mierlo, Paul-Jean Jessen, Cyrille Niel, Ouch Enne en Gein Haor Baeter. Zoals gebruikelijk hebben de Auwt Prinse Kempernaaze ook weer een act en die zal ook alleen bestaan uit Zittesje leidjes. Voor meer informatie stuur een e-mail naar wim@kempernaaze.nl.
Locatie: Buurthuis ‘De Oase’
Start: 20.00u
Entree: € 10,- p.p.

* * * F E B R U A R I * * *

ZONDAG 12 FEBRUARI: DIALECTMIS I.S.M. C.V. DE KEMPERNAAZE
Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
10.00u (de koffie staat na de dienst voor u klaar in ‘t kerkzaaltje)

ZONDAG 19 FEBRUARI: KERKDIENST MET EEN HOMMAGE AAN DE CARNAVALSPREKEN VAN HERMAN VEUGELERS
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 10.00u (de koffie staat na de dienst voor u klaar in ‘t kerkzaaltje)

* * * M A A R T * * *

ZATERDAG 17 MAART: DE 3E VERJAARDAG VAN ‘HET KRUISPUNT’
Deze verjaardag wordt gevierd met een gezellige bijeenkomst waarin liedjes en teksten van Herman Veugelers gespeeld en gezongen worden, m.m.v. o.a. Wiebe de Vries en Meindert Muller.
Locatie: Wijkontmoetingsplek ‘Het Kruispunt’, Burg. Schrijenstraat 2.
Start: 14.00u (zoals altijd staat de deur weer voor iedereen open. De koffie staat voor u klaar!)

ZONDAG 18 MAART : VIERING MET TERUGBLIK OP 40 JAAR PAROCHIE ST. JOSEPH STADBROEK
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 10.00u (de koffie staat na de dienst voor u klaar in het kerkzaaltje)

ZONDAG 25 MAART: START VAN VASTENPROJECT VOOR CAMBODJA VAN WIJKBEWONERS/PAROCHIANEN GERTIE EN WIM DOHMEN
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 10.00u
Na de dienst zullen Gertie en Wim Dohmen alle geïnteresseerden graag informeren over dit project. Daarnaast staat de koffie voor u klaar in het kerkzaaltje.

* * * A P R I L * * *

ZONDAG 15 APRIL: ‘GEEN VOGEL DAN MIJN HART’
Zang en voordracht programma door Wiebe de Vries, Emiel Rutten en Meindert Muller. Dit programma wordt aan alle 190 vrijwilligers van de kerk Vrangendael aangeboden in de sfeer van een café chantant.
Iedereen is welkom!!
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 14.00u

* * * M E I * * *

ZONDAG 6 MEI: KORENMIDDAG VOOR KERKKOREN UIT DE REGIO
Een gezellige muzikale middag. Entree is gratis.
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 14.00u

ZONDAG 13 MEI: CONCERT ROND HET GERESTAUREERDE ORGEL MET OUD-ORGANISTEN VAN VRANGENDAEL EN CANTOREN
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: Na de dienst van 10.00u, om ca. 11.15u (voor koffie en broodjes wordt gezorgd)
Entree: Gratis/vrije gave

ZONDAG 20 MEI: MISSIONARISDAG MET AANDACHT VOOR UITBUITING VAN KINDEREN IN DE DERDE WERELD
Gastpredikant is Jan Laarakker, missionaris van Mill Hill.
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 10.00u (na de dienst is tijd voor een gesprek met Jan Laarakker onder het genot van een kop koffie)

* * * J U N I * * *

ZONDAG 24 JUNI: EUCHARISTIEVIERING EN WIJKONTMOETINGSDAG IN TEKEN VAN JUBILEUMJAAR
Met o.a. feestelijke eucharistieviering in de kerk (10.00u), elkaar ontmoeten met live-muziek voor de kerk (11.30u), kunstroute, kunst- & hobbymarkt in de kerk, presentatie boek over 50 jaar Vrangendael.
Locatie: Grasveld voor de Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start eucharistie: 10.00u
Start kunst-/hobbymarkt in de kerk: 11.30u
Entree: Gratis

* * * J U L I * * *

WOENSDAG 18 JULI: HERBERGLUNCH VOOR WIJKBEWONERS DIE GEZELLIGHEID ZOEKEN
Locatie: Kerkzaaltje Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 12.00u
Aanmelden: Bij het parochiecentrum (deelname is gratis)

* * * A U G U S T U S * * *

WOENSDAG 15 AUGUSTUS: HERBERGMAALTIJD VOOR WIJKBEWONERS DIE GEZELLIGHEID ZOEKEN
Kerkzaaltje Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 18.00u
Aanmelden: Bij het parochiecentrum (deelname is gratis)

* * * S E P T E M B E R * * *

ZATERDAG 8 SEPTEMBER: VOETTOCHT EN BEZINNINGSDAG WITTEM (THEMA ’VAN HEMELSLEY NAAR WITTEM’)
Start Voettocht: 8.00u, Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Vertrek van voettocht naar Wittem. Tussenstop in Valkenburg in het klooster van de zusters Franciscanessen met lunch. Daarna verder naar Wittem.
Start Pelgrimstocht: 10.00u start bezinningsdag bijeenkomst in Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk. Per auto (carpoolen) naar klooster in Wittem. Aankomst 11.00u en ontvangst met koffie en vlaai. Daarna splitsing in 2 groepen. Wandeling van 90 minuten. Niet-wandelaars krijgen een rondleiding met pelgrimsprogramma in klooster en tuin. Rond 15.00u komen beide tochten bij elkaar voor een viering in de pelgrimskapel.
Aanmelden: Bij het parochiecentrum vóór 15 juli as.

ZONDAG 9 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAG
Op deze dag is ook onze kerk geopend en komen deskundigen zoals architecten en kunstkenners uitleg geven over het gebouw en de aanwezige inrichting.
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 11.30u (einde 17.00u)

WOENSDAG 12 SEPTEMBER: NATIONALE ZIEKENDAG
Eucharistieviering met ziekenzalving en aansluitend een lunch.
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 11.00u
Aanmelden: Bij het parochiecentrum vóór 6 sept. as. (deelname is gratis)

ZONDAG 23 SEPTEMBER: CONCERT DOOR ORATORIUM VERENIGING SITTARD, ORGANIST TJEU ZEIJEN EN M.M.V. MUSICI VAN AD MOSAM
Orgelconcert van Haydn en liederen van Vivaldi, Buxtehude, Rheinberger en Teleman.
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 14.30u

* * * O K T O B E R * * *

ZONDAG 7 OKTOBER: ONTMOETING MET ZUSTERPAROCHIE UIT WEISSENFELS (VOORMALIGE DDR)
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 10.00u (aansluitend gezellig samenzijn en herinneringen ophalen bij een kop koffie)

ZATERDAG 20 OKTOBER: KERKDIENST M.M.V. GELEGENHEIDSKOOR
O.l.v. gastdirigent en componist Antoine Oomen worden liederen van Huub Oosterhuis ingestudeerd en in de dienst ten uitvoer gebracht.
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 14.00u
Entree: Gratis

* * * N O V E M B E R * * *

WOENSDAG 7 NOVEMBER: DAG VAN DE DIALOOG
Op deze dag zullen weer op diverse locaties in Sittard-Geleen dialoogtafels worden georganiseerd. Als afsluiting van deze dag is er tevens een interreligieuze viering in de Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk.
Locatie: Wijkontmoetingsplek ‘Het Kruispunt’, Burg. Schrijenstraat 2
Start: 10.00u

ZONDAG 11 NOVEMBER: EUCHARISTIEVIERING ‘MISSA LUBA’ GEZONGEN DOOR KOOR UIT BOCHOLTZ
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 10.00u (de koffie staat na de dienst voor u klaar in ‘t kerkzaaltje)

* * * D E C E M B E R * * *

ZONDAG 16 DECEMBER: ROSALIE NIEMAND (HUISKAMER) TONEEL SAS
Rosalie Niemand vertelt het autobiografische verhaal van een vrouw, die meer dan 40 jaar van haar leven onterecht en tegen haar wil heeft doorgebracht in een psychiatrische kliniek in Vlaanderen. Onder het strenge regime van een trio nonnen is zij al die jaren het slachtoffer geweest van aan despotisme grenzend machtsmisbruik. Haar bestaan is 50 jaar ontkend. Zij mocht er niet zijn, ‘Niemand’ zijn. Tekst: Jan de Vuyst, Naar het boek van Elisabeth Marain. Spel: Titia Brassé. Muziek: Wiebe de Vries. Regie: Jos Prop.
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 15.00u
Entree: Gratis/vrije gave

* * * 2 0 1 3 * * *
* * * J A N U A R I 2 0 1 3 * * *

ZONDAG 6 JANUARI 2013: AFSLUITING JUBILEUMJAAR MET NIEUWJAARSBORREL
Aan al het goede komt een einde. Om 10.00u staat de eucharistieviering in de Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk in het teken van de afsluiting van dit jubileumjaar met aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Wijkbewoners en parochianen zijn van harte welkom om 10.00u en/of om 11.30u.