Project Burghart: meld je aan!!

In het wijkoverleg van 27 maart 2012 heeft Rob Henderikx een presentatie verzorgd aan de aanwezige wijkbewoners over Project Burgerhart.

Heeft u dit wijkoverleg helaas moeten missen? Dan vindt u hier de presentatie Project Burgerhart.

Kunt u al reanimeren?
Dan is alleen aanmelden al voldoende!!

Kunt u nog niet reanimeren en wilt u wel helpen?
Maak ook dit kenbaar en dan kan een cursus worden ingepland van tweeënhalf uur voor reanimatie en AED-vaardigheden. De gemeente Sittard-Geleen staat garant voor de te maken kosten daar dit al gebudgetteerd is.

Als er in onze wijk 25 of meer vrijwilligers zijn en ook een beheerder dan kan de AED-voorziening in overleg worden geplaatst.

Dit zijn nl. zaken waarbij je liever op voorhand maatregelen treft… Je krijgt namelijk nooit een tweede kans!!
Burgers doen dit voor hun naasten en daarmee ook voor henzelf.

Informatie en vragen
AED Solutions B.V.
Tel. 0495 56 34 45
Maurice Volleberg, e-mail: maurice@aedsolutions.eu
Websites: www.aedsolutions.eu en www.rescuemate.eu