Voorontwerpbestemmingsplan Sittard-Oost ook ter inzage in Buurthuis 'De Oase'

Op verzoek van Stichting Wijkplatform Vrangendael stelt Gemeente Sittard-Geleen het voorontwerpbestemmingsplan Sittard-Oost beschikbaar ter inzage bij Buurthuis 'De Oase'.

26 Relatief kleine bestemmingsplannen in Sittard-Oost worden in het kader van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordering geactualiseerd en samengevoegd tot één bestemmingsplan Sittard-Oost.
Met ingang van 2 augustus jl. ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende vier weken ter inzage bij de Stadswinkel Geleen, balie Vergunningen.

Op verzoek van Stichting Wijkplatform Vrangendael is een kopie van het dossier nu ook beschikbaar gesteld bij Buurthuis 'De Oase'. WpV hoopt hiermee meer burgers uit Sittard-Oost op laagdrempelige wijze in de gelegenheid te stellen het voorontwerpbestemmingsplan in te zien. Immers het buurthuis is op loopafstand bereikbaar en tevens in de avonduren geopend (maandag t/m donderdag van 19.00u tot 24.00u en vrijdag van 19.00u tot 01.00u. Voor meer informatie over Buurthuis 'De Oase': www.buurthuisdeoase.nl).