Informatieavond dinsdag 27 november a.s: toekomstvisie Sittard-Oost

Eerder dit jaar bent u wellicht al aanwezig geweest bij een gesprek over de toekomstvisie Sittard Noord-Oost die door de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen is opgesteld. Dit was bij de wijkworkshop op 11 april jl. (over de wijken Baandert, Vrangendael, Stadbroek en Broeksittard), of bij het rondetafelgesprek op 22 augustus jl. (Overhoven) of 19 september jl. (Kemperkoul). Op deze avonden hebben we met u gesproken over tussenresultaten, knelpunten en kansen. Verder hebben wij u gevraagd aan te geven welke ruimtelijke ingrepen u voorstelt rondom de thema’s wonen, groen en voorzieningen. De verzamelde informatie hebben wij gebruikt als bouwsteen bij het opstellen van de concept-toekomstvisie.

De visie deed in eerste instantie alleen uitspraken over de vier wijken Baandert, Vrangendael, Stadbroek en Broeksittard. Op verzoek zijn naderhand de wijken Overhoven en Kemperkoul meegenomen. Hierdoor zijn nu alle zes wijken die behoren tot het stadsdeel Sittard-Oost in de visie vertegenwoordigd.

Inmiddels is de toekomstvisie Sittard-Oost gereed. Het eindresultaat is vastgelegd in een visiekaart. Deze kaart toont welke gebieden in de komende 10 tot 15 jaar aandacht behoeven. Op 27 november a.s. organiseren wij een informatieavond waarbij we u graag over het eindresultaat informeren.

Op basis van de visie worden gedurende de komende 10 á 15 jaar op wijkniveau projecten verder uitgewerkt. Over de afzonderlijke projecten binnen uw wijk wordt u geïnformeerd, zodra deze opgepakt worden; dit maakt geen onderdeel uit van de aankomende informatiebijeenkomst.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 november a.s. van 19.15u tot 21.00u in de glazen zaal van het Bestuurscentrum, Hub Dassenplein 3, Sittard. De glazen zaal vindt u op de begane grond bij binnenkomst in de ontvangsthal.

Voor wie?
De wijkplatforms, bewoners en betrokken partijen die bij de eerdere wijkbijeenkomst of rondetafelgesprekken over de gebiedsvisie inbreng hebben geleverd voor de visie Sittard-Oost.

Aanwezigheid
U hoeft zich niet van te voren aan te melden voor de bijeenkomst. Heeft u vóór de bijeenkomst vragen dan kunt u contact opnemen met mevr. M. Nieuwenhuijzen (gemeente Sittard-Geleen) 046 477 83 08 of de heer M. Lamboo (ZO Wonen) 046 420 96 00.

Programma
19.15u: Zaal open, inloop met koffie en thee
19.30u: Opening en inleiding door wethouder Guyt
19.40u: Presentatie toekomstvisie van Sittard Oost
20.30u: Afsluiting plenaire deel
20.30–21.00u: Mogelijkheid de kaarten rustig te bekijken en ruimte voor vragen

Met vriendelijke groet,
R. Guyt, T. Mans,
Wethouder gemeente Sittard-Geleen Bestuurder ZO Wonen